Beer Miklós: egy új történelmi korszak érkezik

papszentelés 2015 júniusábanNem tudjuk, mi vár rátok, de egészen biztos, hogy új történelmi korszak küszöbén állunk, és az Úristen valami csodát készít, valami nagyszerűt: ebben a világban előkészíti az ő atyai házát – mondotta többek között Beer Miklós megyéspüspök június 20-án a váci székesegyházban, ahol ünnepi szentmise keretében áldozópappá szentelte Pálfalvi Tamást és Udvardy László Istvánt; és diakónussá szentelte Ecseri Pált, Kiss Dávidot, Polcz Zoltánt és Simon Gáspár Balázst.

A szentelési szentmisén hagyományosan jelen volt és koncelebrált a főpásztorral az egyházmegye papságának túlnyomó része; illetve szolgáltak a szentmisén a diakónusok, szolgálattevők. A zenei szolgálatot a székesegyház Cecília kórusa adta, Varga László karnagy atya vezényletével. A szentelendők családjai, egyházközségeik tagjai és az ünneplő nép teljesen megtöltötte a székesegyházat.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Koronavírus: szigorú kijárási korlátozások holnaptól

Központi Gyógyszertár Vác

Homíliájában a főpásztor arra buzdított, az Úr szándékára kell figyelnünk, hogy útmutatást találjunk abban, hogyan tudjuk a családi életet tisztán, szépen élni; hogyan tudjuk az elesetteket felemelni; hogyan tudunk békét sugározni és segíteni ebben a háborúktól sújtott világban; és hogyan tudunk reménységet adni az új nemzedéknek, a fiataloknak.

Az egyházmegyei honlap tudósítása szerint Beer Miklós  a szentelendők felé fordulva így szólt:

– Egy olyan világba indultok, amit még soha nem tapasztaltatok meg, nem ismeritek a holnapot. Mi lesz a világgal, a népességi átrendeződéssel, mi lesz az ivóvízzel, élővilágunkkal, lesz-e kenyér minden család asztalán? Nem tudjuk. De ebbe a világba küld minket a minket szerető, a minket teremtő Isten, és képessé tesz arra az ő Szentlelkével, hogy őt hitelesen képviseljétek! Általatok újul meg az utolsó vacsora csodája, általatok találkozhat Istennel az ő népe. Kérjétek az Urat, hogy bennetek és általatok Isten békéjével találkozhassanak az emberek!

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Koronavírus: járványügyi call center a váci börtönben

Nem tudjuk, mi vár rátok, de egészen biztos, hogy egy új történelmi korszak érkezik. És hinnünk kell, hogy az Úristen valami csodát készít, valami nagyszerűt itt, ebben a világban, előkészíti az atyai házat. S ti pedig szolgálatotokkal a Vele való nagy találkozást készítitek elő – biztatta a szentelendőket homíliája végén Beer Miklós.Ezután következett a szentelési szertartás, melynek során a szentelendők ígéretet tettek, cölibátust és engedelmességet fogadtak az Egyház színe előtt; majd a Mindenszentek litániája alatt leborultak a földre a teljes önátadás jeléül.

Ezt követően a szentséget kiszolgáltató főpásztor mint az apostolok utóda imádság és kézrátétel által átadta a Krisztustól kapott hatalmat és küldetést. Ecseri Pál, Kiss Dávid, Polcz Zoltán és Simon Gáspár Balázs magukra öltötték a dalmatikát, a diakónusok liturgikus öltözetét; Pálfalvi Tamás és Udvardy László István pedig a miseruhát. Végül a fölszenteltek átvették a püspök kezéből szolgálatuk jelképeit, a Szentírást és a Szentáldozat edényeit, majd a jelképes átvételt a valódi követte: a diakónusok átvették az oltár szolgálatát, az új áldozópapok pedig paptestvéreikkel együtt koncelebráltak a szentmisében. A szentmise végén pedig az újmisések megáldották a papságot. ♦

Csatlakozz hozzánk!
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!