Írasd be a gyermeked az iskolába, különben baj lesz

VÁCI NAPLÓ/a város ♥ Már készülődhetnek a szülők és a kicsik az általános iskolai  beiratkozásokra. Vácott a 2017/2018-as tanévre április 20-án csütörtökön 8-19 óra között, és másnap, április 21-én pénteken 8-18 óra között lehet majd beiratkozni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az
azt követő tanévben tankötelessé válik – hívja fel a figyelmet a dr. Maruszki Gábor, a Váci Járási Hivatal vezetője által kiadott közlemény.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő – tehát 2011. augusztus 31-ig született – gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
VÁLASZTÁS: A Nemzeti Fórum Fördős Attilát támogatja

a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a
döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37.§ (2) – (3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belüI. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés
jogerőre emelkedését követő 5 napon belüI köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító
iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki
életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
VÁLASZTÁS: A VVVE nem azonos a VVVE-vel

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő
időben az iskolába nem iralja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan
fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
szabálysértést követ el. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!