A miniszter véleménye a döntő: integrálhatják a értéktárat, de az önálló levéltárat nem

Már egy korábbi képviselőtestületi ülésen felvetődött, hogy a város két, önként vállalt feladatként működtetett intézményének működését a Madách Imre Művelődési Központba integrálják. Bár már akkor vitát váltott ki, hiszen a Váci Értéktárról és Vác Város Levéltáráról volt szó. A szeptemberi ülésen ismét napirendre került a téma, mely most is vitát váltott ki.

Fördős Attila polgármester az értéktár esetében előterjesztésében úgy fogalmaz: a beérkezett szakmai vélemények alapján szükségesnek mutatkozik az integráció konkrét lépéseinek a meghatározása, figyelembe véve azt is, hogy a funkcionális integrációhoz miniszteri engedély és működési engedély szükséges.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Vácott 385-en haltak bele az 1740-es pestisjárványba

A funkcionális integráció a városvezető szerint úgy valósulna meg, hogy a művelődési központ feladatkörét az alapító okirat módosításával bővítenék. Ezt azonban a minisztériumnak kellene jóváhagyni, ezért az előterjesztést véleményezésre megküldték a szakminiszternek. A véleményezés után újra tárgyalnak a kérdésről.

A levéltár esetében a vizsgálat után egyértelművé vált, hogy a jogszabályok alapján az integrálása nem valósítható meg. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy forduljon a szakminiszterhez, szintén véleményezésre az intézmény jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban. Felhatalmazták még, hogy a megszüntetéshez kapcsolódó eljárásokat és a működéshez szükséges eszközöknek a megyei levéltár fenntartója részére történő átadásával kapcsolatos előzetes tárgyalásokat folytassa le. Mindez úgy történjen, hogy a levéltár jövőbeli fenntartója azt önálló intézményként működtesse tovább. ♦

Csatlakozz hozzánk!
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!