Jövőre már városi kézbe kerül a szemétszállítás

Vitatkozósra sikerült az októberi testületi ülés, melyen két képviselő – Katonáné Doman Erika (Fidesz) és Kiss Zsolt (MSZP) – nem volt jelen. Utóbbi az ülés végén érkezett meg. Ami indulatokat váltott ki: Bánhidi Péternek (Fidesz) a bizottsági struktúra átalakításáról szóló javaslata. Mivel az előterjesztést az MSZP is támogatta, a képviselő azt is megkapta párttársaitól, hogy lepaktált a baloldallal. Egy titokzatos légúti betegség miatt az ÁNTSZ vizsgálatát kérték.

A napirend elfogadása előtt a váci mélygarázs-károsultak csoportja adta át az összegyűlt 2500 aláírást, melyben az építmény azonnali átadását követelték. Mint azt Jess Kinga a csoport nevében elmondta: sokan voltak, akik csak legyintettek, hogy ezzel úgysem érnek semmit, de a többség fontosnak tartotta, hogy tegyen a mélygarázs átadásáért. A polgármester az aláírásokat átvette és elmondta: közeli a megegyezés.

Szintén napirend előtt adták át a Vác Város Sportjáért kitüntetéseket. A méltatásokat a sportbizottság elnöke, Schmuczer Istvánné (Fidesz) olvasta fel, a kitüntetéseket a Fördős Attila (KDNP) polgármester és Mokánszky Zoltán (KDNP) alpolgármester adta át.

Az első napirend váltotta ki talán a legnagyobb vitát. Bánhidi Péter a bizottsági struktúra átalakítására tett javaslatot. Indoklásában az szerepel: a felmerülő szakmai kérdések megalapozott megválaszolása indokolttá teszi a struktúra újragondolását. Javaslata szerint a pénzügyi, ellenőrzési és a gazdasági – városüzemeltetési és vagyongazdálkodási bizottság lenne összevonva. Jelenleg az előbbihez az ügyrendi és összeférhetetlenségi feladatok vannak még rendelve, a grémiumnak a szabályok értelmében három képviselő tagja van, külsős szakemberek nem segítik munkájukat. Ezt kifogásolta az előterjesztő is. A másik javaslata értelmében a szociális lakásügyek az egészségügyi és szociális bizottsághoz kerülnének.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  DOM restaurálás: „Foggal-körömmel” igyekeznek feltárni az eredeti architektúrafestést

A legélesebb kritikát a képviselő azonban saját párttársaitól és Pető Tibor (Fidesz) alpolgármestertől kapta, aki azzal vádolta meg őt – mivel Bóth János (MSZP) többször is kijelentette, hogy támogatják az előterjesztést -, hogy a háttérben megegyezett az ellenzékkel. Ezt Bánhidi Péter visszautasította. Végül a testületből négyen támogatták mindössze az előterjesztést, így nem kapta meg a kellő többséget.

A több mint egy órásra nyúló vita után a testület elfogadta a 2013-ra vonatkozó belső ellenőrzési tervet, megtárgyalták a nemzetiségek beszámolóit munkájukról. A költségvetési rendelet módosításánál Bóth János arra volt kíváncsi, hogy hogyan került ismét vissza a Vác-alsóvárosi Református Misszió Egyházközség templomépítési támogatása. A képviselő arra tett javaslatot, hogy a felhalmozási célú kölcsön összegét – 30 millió forintot – inkább osszák kétfelé. Az egyik részét kölcsönként biztosítsák a missziónak, a másikat a képviselői keretre használják fel. Ezt a testület elutasította. A kölcsön nyújtását viszont a többség támogatta, egy feltételhez kötve: az összegből ki kell fizetni a kivitelezőt.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Csapatépítő napokat tartottak a váci Piarista Gimnázium diákjainak

Az egyebekben először a napirend utáni hozzászólások következtek, majd a képviselők feltehették kérdéseiket. Itt került sor Balkovics Péter (Fidesz) érdekes előadására, aki a veszettségben szenvedő emberhez hasonlította a nemrég megjelent Félidőben című lap szerkesztőjét és az újságot gumikesztyűben fogta meg. Látványos bemutatója után ketten is reagáltak a sajtótermékben megjelentekre. Schmuczer Istvánné az ügyvédeket vette védelmébe, míg Pető Tibor alpolgármester minősíthetetlennek nevezte a lapot.

Ezután még elfogadta a testület a Váci Futball Klub Kft címváltozással kapcsolatos kérelmét, majd egy névhasználati kérelemről is döntött. Elfogadták, hogy a jövőben készüljön egy hulladékgazdálkodási terv.

Az ülést végül zárt ajtók mögött fejezték be. Az ott hozott döntésekről Fördős Attila polgármester adott tájékoztatást. Elmondta: meghallgatták a közbeszerzési munkacsoport üléséről és a beszerzési munkacsoport elbírált pályázatairól szóló tájékoztatót, majd szociális ágazatban döntöttek fellebbezésről. Az ülésen javaslatok is születtek a megyei kitüntetésekre való felterjesztésekre.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  MÁRIA TERÉZIA 305: Könyvbemutató, kiállítás és egy rendhagyó ősbemutató

A jövő évi hulladékgazdálkodási koncepcióról Pető Tibor előterjesztésében tárgyaltak. Arról hoztak döntést, hogy a jelenlegi szolgáltatóval az év végén lejáró szerződést nem hosszabbítja meg a város. Ezt a szolgáltatást a jövőben saját hatáskörükbe vonják, így egy gazdasági társaságot hoznak létre a Váci Városfejlesztő Kft-n belül.

Támogatták azt az előterjesztést is, így a jövőben egy cég energetikai fejlesztéseket hajthat végre Vácon, viszont a város saját forrással nem kapcsolódik bele. Végül pedig felkérték az ÁNTSZ-t, hogy egy egészségügyi rossz statisztika adat miatt folytassanak le vizsgálatot a városban. Erre azért volt szükség, mert míg egy ugyanekkora településen 6 ilyen típusú légúti megbetegedés van, addig ez nálunk majdnem a duplája. (Váci Napló) ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments