Költségvetés 2013-ra: kevesebb pénz, bizonytalanságok a tervezésben

Elkészült a város 2013-as költségvetésének koncepciója, amelyet sajtótájékoztatón mutatott be a városvezetés. Fördős Attila polgármester elmondta: a téma a jövő heti testületi ülésen már napirendre kerülhet, ezért november 19-ig várják a polgárok észrevételeit. Az önkormányzat elkészítette gazdasági koncepció tervét, amely összefoglalja a változó gazdasági struktúra legfontosabb elemeit és javaslatot tesz a 2013-as költségvetési irányszámokra.

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, az állami finanszírozási rendszerrel együtt alapjaiban változik meg. A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül.

A teljesen átalakuló jogszabályi környezet és a szinte követhetetlen jogszabályi változások, a végrehajtáshoz szükséges útmutatások hiánya, a települési önkormányzatok helyének, szerepének újrafogalmazása, járási hivatalok kialakítása, az oktatási terület átszervezése mind-mind olyan tényező, amely a költségvetés tervezését jelentős mértékben megnehezíti, sőt bizonytalanná teszi.

Az biztosan kijelenthető, hogy az önkormányzat költségvetésének főösszege 2013-ban jelentős mértékben, a hitelműveleteket nem figyelembe véve kevesebb, mint a felére csökken.

Az önkormányzat gazdálkodásának legfőbb bevételi forrását az iparűzési adó adja. A ma rendelkezésre álló adatok alapján a helyi iparűzési adóbevétel a 1,9 milliárd forint összegben tervezhető. Ez az összeg a 2012. évi tervtől 200 millió forinttal alacsonyabb. Az iparűzési adó mértéke (adóalap 2 %-a) 2013. évben nem változik. A gépjárműadó esetében – figyelembe véve a korábban leírt indokokat – csak 100 millió forint az önkormányzatot megillető bevétel összege.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Harmadfokú hőségriadó: locsolókocsik, párakapuk Vácon

A magánszemélyek kommunális adójának törvény szerinti felső mértéke 26.628 Ft/adótárgy/év, jelenleg az önkormányzatnál az adó mértéke 10.000 Ft/adótárgy/év. Ezen a bevételi jogcímen a jövő évben 108 millió forint tervezhető a rendelkezésre álló lajstromadatok alapján. Az építményadót 2010. január 1-től vezette be az önkormányzat. Az idei évben erre az adónemre 177,9 millió forint bevételt terveztünk és 188 millió forint folyt be. A következő évre vonatkozó előírások alapján 188 millió forint bevétel várható.

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető cél, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítsa. A bevételi források jelentős csökkenésére tekintettel egy olyan intézményi struktúra kialakítása szükséges, amely hosszútávon biztosítja az önkormányzati támogatás összegének csökkentését.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  „Hiszek abban, hogy érdemes a régit az újjal összehozni” – interjú Csepregi Évával

– A közigazgatási reform nem valósulhat meg a megmaradó intézményi struktúra létszám racionalizálása nélkül mind a hivatal, mind az intézmények esetében, de a közoktatási intézmények működtetésének vállalásához kapcsolódóan közel 250 fő technikai, ügyviteli, gazdasági dolgozó marad az önkormányzat foglalkoztatásában, az ehhez kapcsolódó bér- és járulékigény pedig meghaladja a 400 millió forintot, miközben központi támogatás nincs biztosítva erre a célra – jegyezte meg tájékoztatóján a városvezető.

Felújítási és fejlesztési kiadások esetében új kötelezettségvállalásokra nem fog fedezetet nyújtani az induló költségvetés. Ebben az évben lezárult a fő utca – főtér projekt műsodik üteme, a kórház rekonstrukciójának negyedik üteme a fenntartóváltás miatt az intézményhez került, így a jövőben kiadást már nem jelent számunkra. A választókörzeti keret biztosítására már ebben az évben sem volt lehetőség, valószínűleg jövő évben sem tudunk ehhez forrást biztosítani.

A polgármesteri hivatal várja a dokumentummal kapcsolatosan a lakossági véleményeket, hiszen az új szabályozási rendszer nemcsak az önkormányzat mindennapos működését érinti, de változásokat hoz az oktatás, az egészségügyi ellátás és még sok más rendkívül fontos területen. A költségvetési koncepció teljes terjedelemben a városháza honlapján olvasható el, véleményeket a sajto@varoshaza.vac.hu emailcímre is várnak.

Az idei évben a képviselőtestület több költségvetési kihatással járó, 2013. évre vonatkozó döntést hozott, melyek mindenképpen szerepelnek a költségvetési tervezetben. Ezek közül említésre méltó a volt kommendánsi hivatal esetében tulajdoni részarány vásárlása, mellyel kapcsolatban az idei 25 millió mellett jövőre szintén 25 millió forint tervezése szükséges. A Madách Imre Művelődési központ energetikai korszerűsítése, illetve a város közvilágítási berendezéseinek fejlesztésére pályázatok kerültek benyújtásra, a vállalt önrész 130 millió forint. A Piac utcai mélygarázshoz kapcsolódóan ingatlankisajátításra 55 millió forint tervezése szükséges.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Csoportelső a váciakkal felálló junior kézilabda válogatott

– A 2006 és 2010 közötti időszak hibás döntéseinek átvizsgálása után Vác Város Önkormányzata folyamatos lépéseket tett és tesz az okozott gazdasági, pénzügyi károk helyreállítására, a megfelelő gazdasági stratégia kialakítására. Ezen folyamat részeként stabilizálódott a kórház költségvetési helyzete és vált átláthatóvá a beruházások finanszírozása is – jegyezte meg Fördős Attila. Hozzátette: az önkormányzata felhívja a polgárok figyelmét a most közzétett gazdasági koncepcióra és várja a dokumentummal kapcsolatosan lakossági véleményeket. (Váci Napló) ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments