Földhasználók figyelem: bejelentési kötelezettség!

kombájn aratPető Zoltán, a Váci Körzeti Földhivatal vezetője szerint a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) kormányrendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó köteles bejelenteni magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát.

Gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját is.

A fentiek alapján március 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Szuper programokkal vár a 19. Kaleidoszkóp VersFesztivál

Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a kormányrendelet alapján a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik.

Az a földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság használatába regisztrálta.

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót az földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. (Váci Napló) ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!