Emlékeztető a mélygarázzsal kapcsolatos tárgyalásról

a városházaNéhány nappal ezelőtt, február 20-án tartottak egy megbeszélést minden érintett bevonásával a mélygarázzsal kapcsolatban a városházán. Ezúttal meghívták a civilek képviselőit is, akik kérték: egy mindenki által jóváhagyott emlékeztetőt hozzanak nyilvánosságra. Lapunk a héten megkapta a teljes anyagot azzal, hogy annak tartalmával a tárgyalás minden résztvevője egyetértett. Az alábbiakban ezt közöljük.

Jelenlévők:

– kivitelező részéről: (Zsolwien Kft) dr. Kaló Ágnes,

– finanszírozó Raiffeisen PL részéről: Rédey Mariann,

– Raiffeisen Bank részéről: Murányi Ákos,

– Vác önkormányzata részéről: Fördős Attila polgármester, Pető Tibor alpolgármester, Csuka István képviselő, dr. Kersch Ferenc ügyvéd,

– civilek részéről: Matkovich Ilona, Komáromi Zsolt.

Emlékeztető

Fördős Attila polgármester a jelenlévőknek elmondja, hogy az önkormányzat mielőbb megoldást szeretne és leszögezi, hogy elkötelezett a garázs átvétele mellett. Elmondja, hogy 2011-ben döntöttek a beruházás átvételének összegéről és 2012 júniusban döntést hoztak arról, hogy a térfelszín megvalósítása költséghatékonyabb módon történjen. Felkéri a finanszírozót, hogy erősítse ezt meg.

Rédey Mariann elmondja, a finanszírozó célja is az önkormányzattal történő megegyezés és a mielőbbi befejezés.

A polgármester elmondja, tavaly augusztus óta tárgyalnak a megegyezés szerződéses formájáról, legutóbb azt is felajánlották a finanszírozónak, hogy az önkormányzat a jelenlegi állapotában átvenné és befejezné a mélygarázst.

Az önkormányzat ügyvédje, dr. Kersch Ferenc elmondja, hogy pár lényeges pont van az önkormányzat és az RPL közötti megegyezést illetően, melyekben jelentős véleménykülönbség van, de ezek áthidalására törekszik az önkormányzat a mielőbbi befejezést szem előtt tartva.

Rédey Mariann emlékeztet rá, hogy az eredeti szerződés semmissé tétele a finanszírozó számára nem elfogadható, de a finanszírozó is megegyezésre törekszik. Az a változat, hogy az önkormányzat a jelenlegi állapotban tulajdonba venné és befejezné a garázst, melyhez a banktól finanszírozást igényelne, egy lehetséges variációja lehet a megegyezésnek, de felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzati hitel engedélyköteles és ez hátráltathatja a befejezést.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Díszpolgári és a Pro Urbe díjakhoz várnak javaslatokat

mélygarázs belülről

Ezzel összefüggésben elhangzik, hogy az építési engedély a VKPB Kft nevére szól, a város 2012 augusztusban megfellebbezte, hogy az építési engedély az ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz tartozó Zsolwien Kft-re átszálljon. A fellebbezés elutasításra került.

A polgármester elmondja, az immár jogerőssé vált döntést a városvezetés tudomásul veszi.

A kivitelező és az RPL közötti tárgyalások alapján az RPL álláspontja az volt, hogy a Zsolwien Kft folytassa a munkákat, ezért kérte az engedély átruházását a Zsolwien Kft.

Az RPL elmondja, hogy a kivitelezővel folytatott tárgyalások tavaly decemberben megakadtak. Az eredeti szerződéses konstrukció bonyolult. Az újabb kivitelező beiktatása, valamint az eredeti biztosítékok megtartása miatt a tervezett szerződéscsomag is bonyolult. A megoldásra többféle változatot tartalmazó előterjesztést készítettek a bank vezetése részére. A finanszírozási összeg nagysága miatt a döntés azonban bécsi hatáskör, természetesen a döntést meg kell várniuk.

Dr. Kaló Ágnes erre elmondja, hogy a kivitelező egyszerűbb szerződéseket is elfogadott volna, már tavaly teljesített minden műszaki jelleggel összefüggően előírt feltételt. A beruházásból a mélygarázst 95 %-ban már 2010-ben befejezték. Ha az építési engedély lejár, a meghosszabbítását kérni fogják, amennyiben ez szükséges. Véleménye szerint a kivitelezésre vonatkozó megállapodás aláírását és a kivitelezés megkezdését elősegítené, ha a finanszírozó és a város mielőbb megállapodásra jutna. Az eredeti háromoldalú jogviszonyokat kétoldalú megállapodásokkal szüntetik meg, és a kivitelezésre kétoldalú megállapodásokat kötnek: a város a finanszírozóval a befejezésről és az átvétel feltételeiről, a finanszírozó pedig kivitelezővel. A szerződések aláírása után a kivitelező azonnal nekifog a munka befejezésének.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Esélyegyenlőségi nap városunkban

A város vezetői ezzel nem értettek egyet.

A civilek megdöbbenésüknek adnak hangot, hogy az alapvető kérdésekben három év után sincs egyetértés a szerződő felek között.

A civilek kérdésére, hogy a város birtokba kerülési szándéka ellenére még meddig húzódik a befejezés, illetve hogy az elképzelés milyen pénzügyi feltételekkel valósulhatna meg, nem hangzik el konkrét válasz. Megjegyzésre kerül a város részéről azonban, hogy már 2012 novemberében a város készen állt a megállapodásra, akkor a kivitelező és a finanszírozó nem tudott megegyezni a feltételekben.

A finanszírozó képviselője megemlíti, hogy a megállapodási szándék és a megállapodás két dolog, ők a megállapodást az aláírt szerződésre értik, a megállapodás szövegezésében azonban rendkívül sok probléma lehet. Kérésére az önkormányzat ügyvédje megerősíti, hogy a részletszabályokban való megállapodás nehéz, mert az ördög a részletekben rejlik.

Rédey Mariann elmondja, Fördős Attila polgármester megerősíti az alábbiakat:

– a város és a finanszírozó között már korábban egyeztetés volt megállapodás szerint a csökkentett műszaki tartalomról, mivel a város számára ez alacsonyabb költséget okoz. Ez a felszín tekintetében annyit jelent, hogy az eredeti elképzeléshez képest kevesebb és olcsóbb kőburkolat és több zöldfelület lesz a téren.

Kaló Ágnes elmondja, hogy mivel az eredeti terv szerint az üvegburkolattal ellátott köszönőház építése a város feladata és költsége volt, de megépítésére nem volt pályázó, bár a város többször kiírt pályázatot, ezért azt a részt, mely a garázshoz szükséges és már megépült, a finanszírozó fejezi be.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Nyilvános értékelő közlemény a választásokkal kapcsolatban

A garázsba való közlekedés sokáig vitatott témájában Fördős Attila elmondja, hogy végül a város 2006-ban elfogadott rendezési terve szerint, két kiszélesített sávos lesz. Ehhez a sarki épület elbontása szükséges. A kisajátítás megtörtént, bár annak összege peresítésre került, de ez a további munkákat nem befolyásolja.

Rédey Mariann elmondja, hogy a kiszélesített út megépíttetését a garázs befejezéséhez kapcsolódóan vállalták, vagy amennyiben a város kívánja megépíteni, annak finanszírozására ígéretet tettek.

Még lezáratlan kérdések a tárgyalásban:

A teljes beruházási főösszeg újra tárgyalásra kerül az alábbiak miatt:

– garanciális kérdések. A finanszírozó itt elmondja, hogy a mélygarázs műszaki állapotáról 2011-ben és 2012-ben is igazságügyi szakértő vizsgálatot végeztetett el. A tényrögzítés szerint a mélygarázs műszaki állapota három év óta megfelelő. A már elkészült részre a garanciavállalás kérdését tisztázni kell. A további építést illetően pedig a garancianyújtás mindenkor a kivitelező kötelessége;

– esetleges kártérítések költségeinek viselése vita tárgya a finanszírozó és a város között.

Pető Tibor alpolgármester elmondja, a város szeretné még tavasszal lezárni a finanszírozóval folytatott tárgyalásokat.

Zárszóként a civilek képviselői elmondják, az emberek türelme elfogyott, a bezárt üzletek mellett mostanra a piac is a bezárás határán van. 4500 aláíró követelte tavaly szeptemberben az azonnali befejezést. A finanszírozó és a kivitelező budapesti székhelye elé tervezett demonstrációt a tárgyalások eredményétől teszik függővé. Valamint más kérdésekkel az önkormányzat felé újra hiteles aláírásgyűjtésbe kezdenek. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments