Ülésezik a testület csütörtökön

székely zászló a városházánCsütörtökön kilenc órától tartja soron következő ülését Vác Város Képviselőtestülete. A tanácskozáson 39 napirendi pontot kell megtárgyalnia a képviselőknek.

A napirend előtti kérdések után zárt ajtók mögött, több díj odaítélésről is döntenek, majd a nyílt részben beszámolókkal indítanak.

Érdekes témának ígérkezik a Gombási út-Deákvári főút egyszerűsített körforgalmának megszüntetése, melyet két képviselő jegyez: Katonáné Doman Erika (Pro Urbe) és Bóth János (MSZP). Szó lesz még több rendelet módosításáról és a hulladékudvar kialakításáról is. Az ülés nyilvános.  

NAPIREND ELŐTT

Jelentés: a.) a lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  a  képviselők,  bizottsági  tagok ülésről való távolmaradásáról;

Tájékoztató:   b.) a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről; c.) a jelentősebb beruházásokról 2014. május hónap; d.) Hild János Díj elnyeréséről; f.) a Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kft. 2013. évi mérleg-beszámolójáról; g.) a KLIK Ceglédi Tankerület fenntartásába átkerült váci középiskolák aktuális tanügyi kérdéseiről; h.) az otrokovicei látogatásról; i.) a järvenpää-i látogatásról.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
ÁSZ-vizsgálat a színháznál: nem volt leltár, hiányos volt az adatszolgáltatás

NAPIREND:

ZÁRT ÜLÉS

1.) Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye igazgatói pályázat elbírálása

2. )  Katedra Pedagógiai Díj odaítélés

 3.) „Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért” közösségi díj adományozása

4.) „Vác Város Egészségügyéért” kitüntetés adományozása                      

5.) Vác Város Díszpolgára kitüntetés adományozása

6.) Lakásügy

7.) Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléséről, a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól

NYILVÁNOS ÜLÉS

 8.) Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2013. évi munkájáról

 9.) Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolója

10.) Feladatellátási Keretszerződés 3. sz. módosítása

11.) Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. SZMSZ 1. sz. módosítása

12.) Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolója

13.) Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolója

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Az élménypedagógia nagyon jól összehozható a hagyományápolással

14.) Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolója

15.) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2013. évi mérlegbeszámolója

16.) Likviditási jelentés

17.) Rendeletmódosítás – Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

18.) Rendeletmódosítás – a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 56/2013.(XI.22.) sz. rendeletről

19.) Rendeletmódosítás – a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 17/1996. (V. 14.) sz. rendeletről

20.) Rendeletmódosítás – az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 29/2005. (X. 17.) sz. rendeletről

21.) Rendeletmódosítás – az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 38/1996.(XI. 26.) sz. rendeletről

22.) ÁROP szervezetfejlesztési pályázat Tanulmány

23.) Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendje módosításának jóváhagyása

24.) Hulladékudvar kialakítása

25.) Együttműködési megállapodás a csörögi depónián keletkező gázok ártalmatlanítására

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
A vírus miatt online térben tartották meg az első Alzheimer Café-t Vácon

26.) Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás – társulási megállapodás és SZMSZ módosítása

27.) Váci Városimázs Kft közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

28.) Váci Sport Kft. közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

29.) Elővásárlási jog – 0290/11 hrsz.

30.) Gombási út – Deákvári főút kereszteződésében lévő egyszerűsített körforgalom megszüntetése

31.) 2014/2015. nevelési év előkészítése

32.) Váci Világi Vigalom pótfinanszírozása

33.) Magyar Úszó Szövetség kérelme

34.) Kárpátaljai Rákóczi Főiskola kérelme

35.) Olaszországi konferencián való részvétel

36.) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2014. március havi beszámolója

37.) Képviselői reagálások 1 percben a 2014. áprilisi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra

38.) Napirend utáni hozzászólások

39.) Képviselői kérdések ♦

NAPLÓ+ előfizetés!
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments