Új közterületnevek a külterületeken: lesz Nádtippan köz is

Nyulas látképeA külterületi utak elnevezése esetében új rendelkezés lépett hatályba, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása során kiegészült a 14/a §-al, mely (1) bekezdésének megfelelően “minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található” – hívja fel a figyelmet Lévai Dávid városi főépítész a városháza honlapján megjelent közleményében.

A képviselőtestület 2015 decemberi ülésén napirendre tűzte és megszavazta a korábban a névadományozási munkacsoport és a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság által elfogadott külterületi közterület elnevezéseket a 266/2015. (XII.10.) számú határozatával és a hozzá tartozó mellékletével. Ebben általában virágok és más, a környékre jellemző elnevezéseket találhatunk, de például a listában találtuk a meglehetősen ismeretlenül csengő Nádtippan közt, Királygerenda utcát, vagy a Kőfülke utcát.

Központi Gyógyszertár Vác

A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről szóló 46/2012. (XI. 23.) rendelet 3. § (9) bekezdése értelmében a névadással, továbbá névváltozással érintett ingatlantulajdonosok véleményét ki kell kérni és azt a képviselőtestülettel ismertetni kell.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
A hónap fotója a művelődési központban

A mellékletben feltüntetett külterületi utak felmérésre és területlehatárolás alapján rendszerezésre kerültek. A külterületi utcanevekről készített táblázat a városháza honlapján érhető el. Az utcák elnevezései Tragor Ignác Vác és határának hely- és ingatlannevei című, 1935-ben kiadott gyűjteményének segítségével készültek.

“Felkérem az utcanévváltozás miatt érintetteket, hogy a külterületi utcák elnevezését tartalmazó mellékletet véleményezzék. Kérjük, hogy észrevételeiket személyes adataik és az utcanévváltozással érintett ingatlan adatainak megadásával nyújtsák be 2016. február 12-ig a főépítészi csoport részére” – írja Lévai Dávid városi főépítész. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!