Még csütörtökön is be lehet íratni a gyermeket az óvodába

VÁCI NAPLÓ/városháza ♥ Kedd óta már zajlik városunkban az óvodai beiratkozás, amelyre csütörtökön lesz utoljára lehetőség. A szülőket május 4-én csütörtökön 14-től 17 óráig várják ezekben a gyermekintézményekben,

Felhívják a figyelmet, hogy mindenki köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban, amennyiben a kicsi már betöltötte 3. életévét, de még nem jár óvodába, vagy augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!

Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. (Az óvodai beiratkozásra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-a vonatkozik.)

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES:
1. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (kivéve abban az esetben, ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot), az ehhez szükséges nyomtatvány átvehető az óvodákban, illetve letölthető a www.vac.hu (Közélet hírek) oldalról,
2. a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
3. a gyermek TAJ kártyája,
4. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (a születési anyakönyvi kivonat alapján kiállított lakcímkártya hátoldalán található a személyi azonosító),
5. a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
6. a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
7. továbbá orvosi igazolás arról, hogy a gyermek felvehető az óvodába.

A gyermek beíratása a körzet szerinti óvoda székhelyén történik.

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik napig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments