Megjelent a Sződi Hősök könyve 1914-1918

VÁCI NAPLÓ/kultúra ♥ A napokban jelent meg a magyar kultúra lovagja, Volentics Gyula Sződi hősök könyve 1914–1918 című új kötete, mely alcíme szerint: A nagy háborúban a hazáért hősi halált halt, fogságba esett és megsebesült sződiek, felső- és alsógödiek, sződligetiek és csörögiek emlékezete címet viseli.

Az első világháború centenáriuma arra kötelezi a helytörténészt, hogy igyekezzen minél többet feltárni a múlt emlékeiből, ezzel is táplálva a közösség kollektív emlékezetét a száz évvel ezelőtt történtekkel kapcsolatban. Így van ezzel e könyv szerzője is. E könyv célja: örök emléket állítani a katonahősöknek. Őrizzük meg az emléküket, tisztelegjünk életük és haláluk előtt!

Nem a történelemkönyvekből ismert, átfogó első világháborús történet elevenedik meg e lapokon – az elolvasható másutt több száz kötetben –, hanem a szűkebb pátria, Sződ és környéke, a nagy háború kezdetén még a közigazgatásilag hozzátartozó két Göd, Sződliget, Sződrákos és Csörög regionális története lett most a fókuszba állítva…

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Második gyermekvédelmi kerekasztal beszélgetés Vácon - Egyházi és civil szervezetek találkozásai a helyi gyermekvédelemmel

A Szent Korona országaiból hadba szólított közel 4 millió katonából 661 ezer elesett és 743 ezer megsebesült. A kötetben bemutatott 117 hősi halott, valamint a 278 megsebesült és hadifogságba került – jórészt gyalogos baka – száma e sokasághoz képest ugyan elenyésző, de e település tagjainak, családjainak számára meghatározó volt. A több száz helybeli bevonult katonából – mai ismereteink szerint – több mint százan sohasem térhettek vissza szeretteikhez. Ők azok, akik ma is idegen földön – az első világháború európai frontjainak háborús tömegsírjaiban – alusszák örök álmukat

Eddig csupán az elesettek nevét ismertük, a hadifoglyokról, sebesültekről viszont nem tudtunk semmit sem. Vajon rajtuk kívül még hány sződi harcolt, sebesült meg, vagy esett fogságba? Régóta foglalkoztatták a kutató-szerzőt ezek a kérdések, és mivel sikerült a jó néhány évig tartó adatgyűjtés végén választ kapnia ezekre a kérdésekre, megosztja az olvasóval az eredményt.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Kurdi Csabáné Péchy Blanka díjat nyert

Néhány iparos közvetetten úgy került be e kötet közel 80 oldalnyi táblázatos lajstromába, hogy a háború idején még más, távolabbi településen lakott, majd csak a békeidőben nyitott kereskedést, vagy kezdett ipart űzni az 1920–1930-as években Alsó- és Felsőgödön, Sződligeten. A korabeli ipari, kereskedelmi almanachokban büszkén felsorolták frontszolgálatuk helyeit és kitüntetéseiket is.

Hiteles, tiszta forrásokra támaszkodó, 160 oldal terjedelmű mű született. A legfőbb forrás a bécsi Hadilevéltár (Kriegsarchiv) állományában kutatható Osztrák–Magyar Monarchia I. világháborús veszteséglistája (Verlustliste) volt. Ezekben szerepelnek a gödi katonák személyi adatai, valamint a halál, eltűnés helye, ideje is rövidítve, németül. A Hírek sebesültekről és betegekről (Nachrichten über Verwundete und Kranke) adatai között egyes esetekben a sebesülést és a betegséget pontosan feltüntetik, más esetekben csupán a beteg szót használják. A pontos életrajzi adatok vonatkozásában a másik jelenős forrás a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár plébániai anyakönyveinek adatbázisa volt. Ebből, és részben az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (Mormon Egyház) anyakönyvi adatbázisainak felhasználásával sikerült a kötetben szereplő személyek családi adatait pontosítani. Ezeken túl az életrajzi adatokat a korabeli ipari és kereskedelmi almanachok, adattárak és gyászjelentések adataival is kiegészítette a szerző.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Gyógyszerészek váci találkozója

A könyv végén a 32 oldalnyi színes mellékletben a nagy háború helyi emléktáblái, országzászlói, a katonák portréi, helyi vonatkozású fotók, levelezőlapok, és száz éves rekvizitumok is bemutatásra kerültek.

A szerző hitvallása szerint: e kötet kiadása elsősorban tisztelgés azok előtt, akik a legdrágábbat, az életüket áldozták a hazáért, nekünk, utódoknak pedig a legfőbb erkölcsi kötelességünk, hogy fejet hajtsunk világháborús hőseink előtt. Legyenek ők örök példaképeink! Nyugodjanak békében!

A kötet megrendelhető az alábbi e-mail címen vagy telefonszámon: Sződi Helytörténeti Alapítvány, helytortenetszod@invitel.hu, 0620/9463-980. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments