A város eladja a Duna presszó épületét, de az államnak elővásárlási joga van

Valószínűleg úgy értékelték a képviselők, hogy jó ajánlatot kapott a város, amikor az Eszterházy u. 2. szám alatt található ingatlanokra vételi szándékot nyújtott be a Dunasarok Kft. Emiatt szükségessé vált egy érvényes forgalmi értékbecslés elkészítése, melyet a Váci Városfejlesztő Kft – a gazdasági-városüzemeltetési és vagyongazdálkodási bizottság határozatában foglaltak szerint – a bérlő költségén megrendelt.

A forgalmi értékbecslés július 10. napján elkészült. A testület legutóbbi ülésén sürgősséggel tárgyalta a témát, ennek indoka az előterjesztés szerint az ingatlan mielőbbi értékesítése, tekintettel a benyújtott vételi szándékra.

Központi Gyógyszertár Vác

Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában és a Váci Városfejlesztő Kft kezelésében áll. Területe 528 négyzetméter, közművekkel ellátott (víz, villany , gáz, csatorna, telefon), részben alápincézett, és 91,46 négyzetméter alapterületű udvarral rendelkezik. Az épületben 6 lakás és 1 nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiség található, külön-külön helyrajzi számon, albetétesítve.

A lakások korábban bérlakásként funkcionáltak, jelenleg üresek. Az épület földszinti részén térre nyíló vendéglátó egység, a Duna Presszó üzemel. Az ezt üzemeltető bérlő a Dunasarok Kft, amelynek bérleti szerződése 2026. április 30. napjáig tartó határozott időre szól.

Árnyalja a képet, hogy az ingatlan az országos védettségi jegyzékben szereplő műemlék. A törvény ezzel kapcsolatban kimondja: műemlék átalakítását a műemléki értékek fenntartása, érvényre juttatása szempontjainak szem előtt tartásával lehet végezni, olyan módon és mértékig, ami nem sérti az értékek összességének (tömegalakítás, térkapcsolatok, arányviszonyok, szimbolikus tartalom, felületek kialakítása, díszítmények), valamint a történeti korok emlékeinek megtartását.

Az épület egy része nagyon leromlott állapotban van. Tavaly a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Hatósági Főosztálya határozatában kötelezte Vác Város Önkormányzatát, mint tulajdonost, hogy a műemlékként védett, kora eklektikus lakóház sürgős beavatkozást igénylő szerkezeti részeit, nevezetesen a világító udvari lapostetőt és vízelvezetést, az épület tetőzetét és fafödémét, valamint az épület homlokzatait a hivatal által előzetesen jóváhagyott tervek alapján állítsa helyre.

Ám az önkormányzatnak jelenleg erre nincs pénze, ezért határidő hosszabbítást kértek, amit meg is kaptak: eszerint az idén november 30-ig kellene legalább elkezdeni a munkákat. Az előterjesztést készítő Pető Tibor alpolgármester azonban megjegyezte: a tervek elkészítése és a munkálatok elvégzése csaknem 200 millió forintba kerülne.

Figyelemmel arra, hogy az ingatlan műemlék jellegű, a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg az egyes albetétek vonatkozásában a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján. Ugyancsak élhet ezzel a lehetőséggel az üzlethelyiségen fennálló bérleti jogviszony folytán a bérlő az általa bérelt üzlethelyiség esetében.

Az előterjesztésben hosszú jogi okfejtés olvasható arról, hogy végülis az ingatlan egyben is értékesíthető. A Váci Városfejlesztő Kft megrendelte a forgalmi értékbecslést, amely alapján annak forgalmi értéke együttes értékesítés esetén 142 millió 725 ezer forint.

A testület végül az eladás mellett döntött, ám ezt szigorú feltételekhez kötötte. A vevő esetében egyebek között sem az önkormányzat, sem pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé adó- és egyéb
köztartozás nem állhat fenn, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek kell minősülnie. A vételár kifizetése egy összegben kell, hogy megtörténjen az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül, banki átutalás útján.

Ha létrejön az üzlet, az új tulajdonosnak haladéktalanul hozzá kell látnia a hatóság által korábban előírt állagmegóvási munkákhoz, a későbbiekben pedig el kell kezdenie egy szálláshely kialakítását, és be kell mutatnia eladó részére a hatóság írásbeli igazolását az ingatlanra vonatkozóan a szálláshely nyilvántartásba vételéről – áll a határozatban. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments