Ma tartja soros ülését a képviselőtestület

Perceken belül, reggel kilenc órakor kezdődik a képviselőtestület soros, júliusi ülése a városházán. A résztvevők fontos témákat tűztek napirendre, egyebek között például emelik a Váci Hulladékgazdálkodási Kft alaptőkéjét, s ettől jelentős javulhat a cég pénzügyi helyzete.

A mai nap attól is különleges, hogy délután öt órakor kezdődik a szokásos éves közmeghallgatás, amikor a polgárok közvetlenül is elmondhatják véleményüket, kéréseiket a képvielőtestület tagjainak, illetve a városvezetésnek.

Központi Gyógyszertár Vác

A tervezett napirend:

NYILVÁNOS ÜLÉS:

1.)  Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2018. május havi beszámolója

2.)   Törzstőke felemelésének megerősítése – Váci Hulladékgazdálkodási Kft.

3.)   Pótbefizetés elrendelése – Váci Hulladékgazdálkodási Kft.

4.)   Pótbefizetés elrendelése – ÉPMET Kft.

5.)  Ügyvezető lemondása, új ügyvezető választása – Váci Városfejlesztő Kft.

6.)  Ügyvezető lemondása, új ügyvezető választása –  ÉPMET Kft.

7.)   3107 hrsz-ú ingatlan – Eszterházy u. 2. – vagyoni besorolásának módosítása;

Rendeletmódosítás – a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 21/2014.(VI.20.) sz. rendeletről;

Rendeletmódosítás – az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve hasznosítása során alkalmazandó pályáztatási szabályokról szóló 22/2014.(VI.20.) sz. rendeletről

8.)   Vác, Eötvös u. 2. 1. ajtó (Széchenyi u. 18.) üzlethelyiség bérlőjének kérelme – Gasztro Vác Kft. „Repeta”

9.)   Vác, Dózsa Gy. út 25. fsz. 8. 2483/A/8 hrsz. alatt található ingatlan értékesítése

10.)   Vác, Báthori M. u. 16. fsz. 2. 3424/A/2 hrsz. alatt található ingatlan értékesítése

11.)   Likviditási jelentés

12.)   Rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) sz. rendeletről

13.)   Rendeletmódosítás – a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló 8/2013.(I.25.) sz. rendeletről

14.)   Felmentés kérése

15.)   Elővásárlási jog a 0279/16 hrsz-ú ingatlanon – ismételt beterjesztés

16.)   Jávorszky Ödön Kórház fejlesztése – Együttműködési megállapodás

17.)   Szociális Szolgáltatások Háza alapító okirat módosítás

18.)  Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra

19.) Napirend utáni hozzászólások

20.) Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS:

21.)  Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól, a Közbeszerzési Munkacsoport üléséről

22.)  „Pro Urbe” egyéni és közösségi kitüntetések odaítélése

23.)  „Vác Város Díszpolgára” kitüntetés odaítélése ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments