Vácott is ellenőriz a hivatal, jöhet a földvédelmi birság

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése kötelezően előírja valamennyi termőföld használó részére a termőföld hasznosítási kötelezettségét. A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelően termeléssel hasznosítani, vagy termelés lefolytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni – hívja fel a figyelmet a városháza.

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. A járási hivatal földhivatali osztálya az előírt hasznosítási kötelezettség betartását rendszeresen, helyszíni szemlék során ellenőrzi.

Központi Gyógyszertár Vác

Mulasztás esetén a járási hivatal földhivatali osztálya földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót, annak hiányában a termőföld tulajdonosát. Amennyiben a bírsággal érintett földrészletnek több
földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg a tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Támogatási döntések a júliusi testületi ülésen

A bírság mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona értékének kétezerszerese, illetve minimum 20.000 forint.

A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetni. A határidőre be nem fizetett földvédelmi bírság, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

Felhívják a termőföld használók és tulajdonosok figyelmét a termőföldek hasznosítási, valamint a felhívásban még felsorolt kötelezettségeknek a betartására, mely mindannyiunk közös érdeke! – áll a közleményben. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments