Ügyvezetőt választhatnak a csütörtöki testületi ülésen

A szokásoktól eltérően egy rövid tanácskozás után ezúttal zárt üléssel kezdődik a városi képviselőtestület soros, szeptemberi ülése. Ennek indoka, hogy több személyi kérdésben is dönteni kell. Eldőlhet egyebek között, hogy ki lesz a Váci Városfejlesztő Kft új vezetője – a céget jelenleg megbízottként Zábó Edina irányítja -, s téma lesz az önkormányzat gazdasági hivatalának vezetői székére kiírt pályázat elbírálása is.

Szintén zárt ajtók mögött tárgyalnak több fellebbezést, és döntenek városi kitüntetések odaítéléséről is.

Az ülés elején a szokásoknak megfelelően különböző kötelező napirendi pontokat vitatnak meg a résztvevők, például jelentést hallgatnak meg a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és szó lesz a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról is.

A tájékoztatók között téma lesz a lejárt és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről,  a jelentősebb beruházásokról és a Dunakanyar Kézilabda Akadémia és a Váci KSE projektjeiről szóló jelentés. Emellett ismét vitát generálhat a köztartozásmentes adózói adóbázisból történő törlésről szóló bejelentés. Az elmúlt időszakban több városi küldöttség is külföldön járt, az Udvarhelyi Napokról, a japán kiutazásról, az Otrokovicei Nyári Ünnepségről és a 25. Dubnicai Folklórfesztiválról is készült beszámoló.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Tájékoztatás hivatali szünetről

Az ülés meghívó szerinti napirendje:

ZÁRT ÜLÉS:

1.)    Ügyvezető választása – Váci Városfejlesztő Kft., ÉPMET Kft.

2.)    Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala intézményvezetői megbízására kiírt pályázat elbírálása

3.)    Deákvári főtér 987/8/A hrsz. alatti önálló felépítmény hasznosítása

4.)    „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntetés odaítélése

5.)    Javaslat kitüntető címek adományozására

6.)   Fellebbezés a 66/1223/2018.07.15. sz. határozat ellen

7.)   Fellebbezés a 66/1324/2018.08.14. sz. határozat ellen

8.)   Fellebbezés a 66/837/2018.06.12. sz. határozat ellen

9.)   Fellebbezés a 66/631/2018.05.14. sz. határozat ellen

NYILVÁNOS ÜLÉS:

10.)  Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2018. június havi beszámolója

11.)  Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2018. július havi beszámolója

12.)   Váci Városfejlesztő Kft. cafetéria szabályzata

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Tájékoztatás hivatali szünetről

13.)   Váci Sport Kft. cafetéria szabályzata

14.)   Váci Városimázs Kft. cafetéria szabályzata

15.)    Vác, Köztársaság út 32. fsz. 6. sz. üresen álló ingatlan értékesítése

16.)     Vác, Köztársaság út 45. sz. alatti társasház tulajdonostársainak kérelme

17.)     Vác, Törökhegyi út 4. I. emelet 2. sz. ingatlan – vételi szándék kérelem

18.)    CL PLASA Kft. kérelme

19.)    Vác belterület 4426/8 hrsz-ú kivett beépítetlen terület értékesítésre jelölése

20.)   Vác, Althann u. 1. fsz. 4. sz. alatti ingatlan ingyenes használat biztosítása a Váci Városfejlesztő Kft. részére

21.)   Likviditási jelentés

22.)   Beszámoló a 2018. I. félévi gazdálkodásról

23.)   Rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) sz. rendeletről

24.)   2018. évi közbeszerzési terv módosítása

25.)   Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala alapító okirat módosítás

26.)   Váci Tankerületi Központ kérelme tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Tájékoztatás hivatali szünetről

27.)   Antenna Hungária Zrt. kérelme tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról

28.)   Rendeletalkotás – HÉSZ módosítás a 3198/2 hrsz-ú telken fekvő Tízes Csemege területére vonatkozóan     

29.)   HÉSZ jogharmonizáció a településképi rendelet hatályba lépése kapcsán

30.)   Rendeletalkotás – Tungsram sporttelep lakóövezetbe sorolása

31.)   Elővásárlási jog a 0279/16 hrsz-ú ingatlanon

32.)   Felmentés kérése – Halász közben csapadékvíz csatorna rekonstrukciója

33.)   Felmentés kérése – 4 db felújítás elvégzéséhez

34.)   Vág u. és Garam u. egyirányúsítása

35.)    Beszámoló a Váci Világi Vigalom rendezvényeiről

36.)   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

37.)   Váci Rabtemető történelmi emlékhellyé nyilvánításának kezdeményezése

38.)  Taybeh palesztin város megkeresése testvérvárosi kapcsolat kialakítása céljából

39.)  Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra

40.) Napirend utáni hozzászólások

41.) Képviselői kérdések ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments