Részletek az ebösszeírásról: február 28. a határidő

Mint már korábban megírtuk, az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján a  polgármesteri hivatal ebösszeírást kezdeményezett. A városháza korábbi közleményét nemrég fontos információkkal egészítette ki. Eszerint a kutyák nyilvántartásba vétele október közepén elkezdődött és 2019. február 28. napjáig tart.

A jogszabály szerint az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a hivatal rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bírságot vonhat maga után.

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a polgármesteri hivatal portáján, a műszaki osztály környezet- és természetvédelmi csoportjánál a 115-ös irodában, a váci állatorvosi rendelőkben, letölthető a városházi honlapról, továbbá nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Az adatlap kézzel is kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a hivatal részére levélben, postai úton a 2600 Vác, Március 15. tér 11. levélcímre – a borítékra írják rá: „Ebösszeírás” -, személyesen leadható a hivatal portáján található gyűjtőládába helyezve, elektronikus úton, a termeszet@varoshaza.vac.hu címre küldve, vagy elektronikus úton feltölthető a www.vac.hu honlapon található E-ügyintézés/ Nyomtatványok/Településüzemeltetés menüponton keresztül.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2019. február 28.

Felhívják a figyelmet, hogy amennyiben 2019. február 28. napját követően az ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

„Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja” – olvasható. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments