Elismerések: három Polgármesteri Díj öt vácinak

Csütörtökön ünnepélyes keretek között adták át a városházán az idei Polgármesteri Díjakat. Ebben az esztendőben Késhegyi László, valamint Ambrus Tibor és felesége és Szarka Győző és felesége megosztva részesült az elismerésben.

Fördős Attila polgármester köszöntő beszédében azt mondta: korábban olyan személyeket díjaztak, akik az előző években kimagasló teljesítményt nyújtottak és öregbítették Vác hírnevét. Az idén azonban más szempontokat mérlegeltek: olyan embereknek ítélték oda az elismerést, akik egész életükkel a várost szolgálták.

Az ünnepségen hosszan méltatták a kitüntetettek tevékenységét.

» Ambrus Tibor és felesége, Ambrusné Fogarasi Erzsébet mindketten váci lakosok. Ambrus Tibor a középiskola elvégzése után mintegy 50 éve a vendéglátóiparban dolgozik. Ambrusné Fogarasi Erzsébet 30 éve csatlakozott hozzá a vendéglátás területére és azóta is együtt dolgoznak azért, hogy mindennapi munkájukkal öregbítsék hírnevüket.

Munkájuk során mindig az az eszme vezérelte őket, hogy a környezetüknek, Vác városának az elismerést a vendégek részéről minden nap kivívják, és jó véleménnyel menjenek el az éttermükből. A városban először a Halászkert éttermet vezették, jelenleg 2003 óta a Remete Pince éttermet vezetik. Igaz az ő családi kapcsolatukra, hogy egy sikeres férfi mellett egy sikeres nő áll.

Az éttermi munkával mindig a város rendelkezésére állnak. Segítettek és ma is segítik szolgáltatásukkal a labdarúgó szakosztályt, a női és férfi kézilabda szakosztályt, a paraolimpiai résztvevőket, a siketnéma intézetet, a mazsoretteket és a vigalmon fellépő énekeseket, és mindenkit, aki feléjük fordul segítségért.

Munkájuk sikere nem jöhetett volna létre, ha nem egy odaadó és mindenben segítő kollektívával dolgoznának. Nekik és az unokáiknak is köszönik a munkájukat, remélik, hogy még sokáig tudnak a köz javára kiemelkedő munkát végezni.

» Késhegyi László a rendszerváltást követően, 1990-ben aktívan részt vett a Vác és Vidéke Ipartestület újjáalakításában. Azóta a múlt évi nyugdíjba vonulásáig, az elmúlt 27 évben, az ipartestület ügyintéző szervezetének a titkára. Több évtizede az ipartestület elnökségének a tagja.

Folyamatosan példaértékű, szakszerű, következetes munkájával eredményesen segíti a mikro- és kisvállalkozások érdekképviseletét, működését, fejlesztését, a kisipar értékeinek a megőrzését. Pozitív hozzáállásával erősíti az önkormányzat és az ipartestület kapcsolatát, az iparosok település életében betöltött szerepét.

A 27 év alatt szívügyének tekintette a vállalkozások működését elősegítő színvonalas szolgáltatások és rendezvények szervezését, a jogszabályok ismertetését. Szaktudásával hozzájárult a vállalkozói környezet eredményes fejlődéséhez, az ipartestület munkájának az elismeréséhez, a kézműves értékek mentéséhez. A vállalkozások világát kiválóan ismeri, az ipartestület élén végzett munkája példaértékű.

Aktívan segítette a Vác és térsége helyi szervezetei, az iparosság és a lakosság együttműködését, közéleti tevékenységét.

» Szarka Győző 1938-ban született, 1947-től Vácon él. Iskolai tanulmányait szintén Vácon végezte, szakmát és technikusi végzettséget szerzett. A Váci Izzónál dolgozott, majd 1962-től a DCM-nél volt művezető beosztásban 1981-ig, üzemi balesetéig.

1961-ben megházasodott és feleségével három gyerekük született. Politikai megnyilvánulásai és felesége arisztokrata származása miatt az akkori rendszerben nem volt egyszerű az élete. 1988-ban a Független Kisgazda Párt országos megmozdulásaiban részt vett és csatlakozott a váci csoporthoz. 1989-ben a Váci Ellenzéki Demokrata Kör megalakulását támogatta aláírásával.

Rendszeresen részt vett a tanács ülésein. Az első szabadon választott képviselő-testület 1990-ben jött létre. Helyi szervezetük a KDNP-FKGP közösen indult és a testületbe négyen listáról, négyen egyéni képviselőként jutottak be. Az akkori polgármester, Bartos Ferenc is a pártjukból került ki. Önkormányzati választásra készülve a KDNP-vel és a MIÉP-el voltak közösen.  Szarka Győző minden esetben a jobboldali pártok összefogását javasolta.

Az 1994-es önkormányzati választáson felesége is indult és listáról került be Jeszenszky István MIÉP-es jelölttel. Mindketten bizottságot vezettek, a szociális és a pénzügyi bizottságot.

Az 1998-as és a 2002-es választás miatt a helyi politikai életben való részvétele véget ért. Jelenleg a Független Polgári Egyesületben tevékenykedik.

Szarka Győzőné 1941-ben Budapesten született, 1950-től Vácon él. Iskoláit Váchartyánban és Vácon végezte. 1956-ban felvételt nyert a váci gimnázium reál tagozatára és 1960-ban érettségizett. Arisztokrata származása miatt hátránnyal indult a továbbtanulás terén és munkát is nehezen kapott. 1961-ben férjhez ment, három gyermek születése után az Öntödében kapott állást. Harmadik gyereke születését követve a bér-SZTK csoportot vezette nyugdíjba meneteléig.

1994-1998 között a Kisgazda Párt listán bejutott önkormányzati képviselője lett és a szociális és karitatív bizottságot vezette. Mindig örömmel gondol vissza erre a négy évre, hogy a szociális törvénnyel és helyi rendeletekkel, szabályzatokkal a város polgárainak érdekében cselekedhetett.

Az 1998-as és a 2002-es választás miatt a helyi politikai életben való részvétele véget ért. Jelenleg külső bizottsági tag. A Fogyatékos Napközi Otthonban működő „Sorstárs 94” Alapítvány kuratóriumának elnöke 20 éve. Életét az adakozás, a segítség és a rászorulókra való odafigyelés vezérli. (képünkön: Szarka Győzőné, Szarka Győző, Késhegyi László és felesége, Fördős Attila, Ambrusné Fogarasi Erzsébet és Ambrus Tibor)  ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments