A közpénzek felhasználását vizsgálta az ÁSZ a kórházban

A Jávorszky Ödön Kórház ellenőrzése új szakaszba lép, miután a számvevői munkaanyagok felhasználásával az ellenőrzésvezető befejezte a számvevőszéki jelentéstervezet elkészítését. Az ellenőrzés célja a kórház közpénzfelhasználásának áttekintése, az esetleges hiányosságok feltárása. Az Állami Számvevőszék így kíván hozzájárulni ahhoz a társadalmi igényhez, hogy a kórház által végzett pénzügyi- és vagyongazdálkodás szabályszerűsége javuljon.

Megújított módszertan szerint valósult meg a kórház ellenőrzése: a 2015-2016-os évek vonatkozásában az egészségügyi intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodását ellenőriztük, 2017. évre vonatkozóan a teljesítmény mérésének feltételeit, valamint a maradvány elszámolásával kapcsolatos tevékenység szabályszerűségét. Az integritás és belső kontrollrendszerének működését 2016-2017. évek tekintetében vettük górcső alá – olvasható az ÁSZ tájékoztatójában, amit dr. Kovács Diána ellenőrzésvezető írt alá.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Városi feladatok: folytatódtak az útjavítások is

Az ellenőrzés fókuszában annak megítélése állt, hogy a kórház működése elszámoltatható módon, a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesítve zajlott-e, valamint hogy biztosította-e a nemzeti vagyon értékének megőrzését, védelmét és szabályszerű kezelését.

A jelentéstervezet elkészítése befejeződött, így az ellenőrzés új szakaszba lép. Az ÁSZ iránti társadalmi bizalmat a jelentések megalapozottsága szolgálja, ezért a jelentéstervezet a minőségbiztosítási értekezleten történő megtárgyalását megelőzően az általunk kialakított minőségbiztosítási fázisokon megy keresztül – emelték ki.

Az ÁSZ elemző egysége véleményt ad a jelentéstervezet jogi megfelelőségéről, a megállapítások megalapozottságáról, valamint külön kijelölt elemző tekinti át az ellenőrzési célok megjelenítését, közérthetőségét.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Fürdő utcai beszakadások, most elkezdték a feltárást

Az ellenőrzés nyilvánosságra hozataláért felelős felügyeleti vezető véleményt ad a jelentéstervezet megfelelőségéről és arról, hogy az mennyiben valósítja meg az ellenőrzés céljait. Az előzetes kontrollfolyamatot követően, a jogi és ellenőrzés-szakmai vélemények ismeretében a minőségbiztosítás értekezlet tárgyalja meg a jelentéstervezetet – derül ki a közleményből, amely az ÁSZ honlapján jelent meg. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!