Csütörtökön ismét ülésezik a váci testület

Csütörtökön tartja áprilisi ülését Vác Város Képviselőtestülete. A tanácskozáson ismét számos napirendi pontot tárgyalnak majd, köztük több ingatlant és költségvetést érintő kérdés is, valamint beszámolók, kérelmek. Az ülés a városháza dísztermében kerül megrendezésre, reggel 9 órától. A ülés nyílt részén bárki részt vehet.

NAPIREND ELŐTT:

Jelentés: a.)    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 2019. március hónap;

                   b.)    a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról – március hónap;

Tájékoztató:  c.)    a lejárt és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről;

                           d.)    a jelentősebb beruházásokról 2019. április hónap;

                           e.)     a Dunakanyar Kézilabda Akadémia és a Váci KSE projektjeiről

N A P I R E N D 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

  1.)   Váci Városfejlesztő Kft. és a kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. február havi beszámolója

2.)   Vác, 3097/1 hrsz-ú ingatlan („Barlang”)

3.)   Vác, 402/46 hrsz-ú beépítetlen ingatlan értékesítésre jelölése

4.)   Vác, 402/47 hrsz-ú beépítetlen ingatlan értékesítésre jelölése

5.)   Vác, zártkert 15138/1 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlanra vonatkozó vételi szándék

6.)   Vác, zártkert 20284/6 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlanra vonatkozó vételi szándék

7.)   Volt Esze Tamás Laktanya területén autóverseny rendezési kérelem – Speed Rally Team SE

8.)   Vác, Báthori M. u. 3. fsz. 1. sz. ingatlan értékesítése

9.)   Likviditási jelentés

10.)    Rendeletalkotás – a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

11.)    Rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 2/2019.(II.15.) sz. rendeletről

12.)    2018. évi ellenőrzési jelentés

13.)    Váci Járásbíróság pedagógus ülnökeinek megválasztása

14.)    Pályázati kiírás a Deákvári Óvoda intézményvezetői megbízására

15.)    Felmentés kérése

16.)    Felmentés kérése

17.)    Elővásárlási jog a 3091/A/4 hrsz-ú ingatlanon

18.)    Váci Kábítószer Egyeztető Fórum 2018. évi beszámolója

19.)    Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás székhelyhasználat iránti kérelme

20.)   Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról

21.)    Váci Család- és Gyermekjóléti Központ létszámbővítése

22.)   Gyógypedagógus álláshely bővítés

23.)   2019. évi egészségügyi primer prevenciós pályázatok 

24.)   Csatlakozás a Kihívás Napja rendezvényhez

25.)   Vác Városi Evezős Club kérelme tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról

26.)   Apor Vilmos Katolikus Főiskola kérelme

27.)   Belák Gyula és Lebán Tibor kérelme

28.)   Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium támogatási kérelme

29.)   Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra                        

30.)   Napirend utáni hozzászólások

31.)   Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS:

32.)   Vác Város Kiváló Diákja elismerés odaítélése

33.)   Fellebbezés ápolási támogatás ügyében

34.)   Fellebbezés a 66/741-2/2019.03.19. sz. határozat ellen ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!