Csütörtökön testületi 48 napirendi ponttal

Május 16-án tartja soron következő ülését a váci képviselőtestület. Az ülés hosszúnak ígérkezik, hiszen a meghívó szerint 48 napirendi pontban kell döntést hoznia a grémiumnak. A tanácskozás reggel 9 órakor kezdődik a városháza dísztermében és nyilvános.

Az ülésen többek között döntést hozhatnak arról is, hogy megszűnjön-e a Csányi körúton, az Althann utcával szemben lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget, valamint zárt ajtók mögött több kitüntető cím odaítéléséről is szavaznak majd.

NAPIREND ELŐTT:

Jelentés:

a.)    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 2019. IV. hó;

b.)    a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról – 2019. IV. hó;

Tájékoztató:

c.)    a lejárt és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről;

d.)    a jelentősebb beruházásokról – 2019. V. hó;

e.)     a köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törlésről

f.)     a Pest Megyei Kormányhivataltól törvényességi felügyeleti eljárás eredményéről;

g.)    a Dunakanyar Kézilabda Akadémia és a Váci KSE projektjeiről

N A P I R E N D 

NYILVÁNOS ÜLÉS: 

1.)   Váci Dunakanyar Színház Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója és 2019. évi üzleti terve

2.)   Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház Kft. ügyvezető igazgatójának kérelme

3.)  Beszámoló a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről

4.)  Váci Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolója

5.)   Vác és Környéke TDM Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója és 2019. évi üzleti terve

6.)   Vác és Környéke TDM Kft. Társasági szerződés módosítása

7.)   Vác és Környéke TDM Kft. SZMSZ módosítása

8.)  Vác és Környéke TDM Kft. ügyvezető igazgatójának kérelme

9.)   Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

10.)  Váci Városfejlesztő Kft. és a kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. március havi beszámolója

11.)   Váci Városfejlesztő Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója és 2019. évi üzleti terve

12.)   Váci Sport Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója és 2019. évi üzleti terve

13.)   Váci Városimázs Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója és 2019. évi üzleti terve

14.)   Váci Távhő Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója és 2019. évi üzleti terve

15.)   Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója és 2019. évi üzleti terve

16.)   Váci Hulladékgazdálkodási Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója és 2019. évi üzleti terve

17.)   Szelektív hulladékgyűjtő sziget megszűntetése a Csányi körúton – Althann utcával szembeni helyszínen

18.)  Vác, 4762/36, 37, 38, 39 hrsz-ú és 4747/1, /13 hrsz-ú kivett ingatlanok értékesítésre jelölése

19.)  Vác, 1620/29 és 1620/30 hrsz-ú ingatlanok telekalakításához hozzájárulás

20.)   Likviditási jelentés

21.)   Rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 2/2019.(II.15.) sz. rendeletről

22.)  Rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2016.(III.18.) sz. rendeletről

23.)  Vízitúra megállóhely ingatlana beépíthetőségének növelése

24.)  Elővásárlási jog – Vác, 0277/8 hrsz-ú ingatlanon tulajdoni hányad árverése

25.)  Informatikai Biztonsági Szabályzat

26.)  Vác, Káptalan u. 10. tetőtéri lakás használatbavételéhez 1 db parkolóhely pénzbeli megváltása

27.)  Váci Deákvári Óvoda intézményvezetőjének ismételt megbízatása

28.)  Szándéknyilatkozat fogorvosi szerződés ügyében

29.)  Szándéknyilatkozat fogorvosi szerződés ügyében

30.)  2019/2020. nevelési év előkészítése – óvodai csoportlétszám

31.)  Apor Vilmos Katolikus Főiskola kérelme

32.)  Váci Közéleti Egyesület támogatási kérelme

33.)  Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra

34.) Napirend utáni hozzászólások

35.) Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS: 

36.)  Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléséről

37.)  Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól

38.)   Pályázati elbírálás Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye intézményvezetői álláshelyének betöltésére

39.)   „Vác Város Egészségügyéért” kitüntető cím odaítélése

40.)  „Váci Katedra” kitüntető cím odaítélése

41.)  „Oktatást segítő munkáért” kitüntető cím odaítélése

42.)  „Vác Város Tehetséggondozásáért” kitüntető cím odaítélése

43.)  „A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért” kitüntető cím odaítélése

44.)  Fellebbezés a 66/629-2/2019.03.12. sz. határozat ellen

45.)  Fellebbezés a 66/1154-1/2019.04.04. sz. határozat ellen

46.)  Fellebbezés a 66/731-2/2019.03.12. sz. határozat ellen

47.)  Vác, József A. stny. 7. sz. alatti Társasház tulajdonostársainak kérelme

48.)  Vác, Hajnik P. u. 1. sz. alatti Társasház tulajdonostársainak kérelme ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!