Váci fogvatartottak is voltak a váci püspök miséjén

Tizenhat börtön közel 70 fogvatartottja vett részt május 29-én a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökség közös szervezésében immár negyedik alkalommal megrendezett különleges vallási rendezvényen, az Európában egyedülálló fogvatartotti zarándoklaton Mátraverebély-Szentkúton. A Váci Fegyház és Börtön – ahol a vallási foglalkozásoknak már régóta komoly hagyománya van, a börtönben működik a fogvatartottak egy speciális vallási alapú lakóközössége, az úgynevezett APAC részleg is – képviseltette magát az idei zarándoklaton. Az eseményen a váci börtön 6 fogvatartottja vett részt.

Az egyedülálló rendezvény évről évre komoly felkészülést és komoly munkát követel a büntetés-végrehajtás szakembergárdájától, de hatalmas élményt és lelki feltöltődést jelent a részt vevő fogvatartottaknak.

A nemzeti kegyhelyen Beer Miklós váci megyéspüspök a büntetés-végrehajtási lelkészek koncelebrálásával tartott szentmisét a fogvatartottaknak, akik ezt követően megtekintették a zarándokhelyet és megismerték annak történetét. A programsorozat közös imádsággal és hálaadással zárult. A zarándoklaton a két éven belül szabaduló, alacsony vagy közepes biztonsági kockázatba sorolt, együttműködő, szabálykövető fogvatartottak vehettek részt.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Honismereti Munkáért Emlékérem Zebegény honismereti kutatójának

A büntetés-végrehajtás kiemelt feladata a fogvatartottak reintegrációjának, vagyis társadalmi visszailleszkedésének elősegítése. A kötelező munkavégzés és az oktatás mellett ebben jelentős szerep jut a vallásgyakorlásnak, az egyházaknak.

A fogvatartottak vallási és lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztása, annak kinyilvánítása és gyakorlása a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben maradéktalanul érvényesül. Az országos büntetés-végrehajtási intézetekben mindenhol főállásban, a megyei büntetés-végrehajtási intézetekben pedig rendszerint részmunkaidőben foglalkoztatott börtönlelkész látja el a lelki gondozással kapcsolatos feladatokat.

A változásra vágyó fogvatartottak számára adottak a lehetőségek a lelki megújuláshoz, mivel a magyar büntetés-végrehajtási szervezet számos lehetőséget biztosít erre. Az évek óta megrendezett fogvatartotti programok, országos bibliavetélkedők, imanapok és szentmisék, csoportfoglalkozások, zenés és családi istentiszteletek mind lehetőséget adnak a vallásgyakorlásra és az önismeretre. A hazai rendszer sikeresen adaptálta a börtöncursillo módszerét és immár három büntetés-végrehajtási intézetben – köztük a váciban – is működnek az úgynevezett APAC részlegek.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  15 milliót csaltak ki egy dunakeszi cégtől

A börtönlelkészek és a különböző egyházi szervezetek nagymértékben támogatják a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs céljainak elérését, továbbá segítik a fogvatartási részlegeken végzett szakmai munkát. A hit, a vallás a rácsok mögött büntetésüket töltők életében kapaszkodót, egyúttal reményt és megnyugvást jelent, amely segíti emberi méltóságuk megőrzését és lelki felemelkedésüket. A börtönlelkészek együtt fáradoznak a reintegrációs tisztekkel, pártfogókkal, pszichológusokkal azon, hogy az elítéltek törvénytisztelő állampolgárokként történő visszavezetése a társadalomba minél hatékonyabb legyen.

Jelenleg közel 17 ezer fogvatartott tartózkodik a magyar börtönökben, akiknek lelki gondozását a négy történelmi egyház – a katolikus, a református, az evangélikus és az izraelita – 34 börtönlelkésze végzi egyházi irányítás és felügyelet alatt, ökumenikus szellemben. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!