Városi kitüntetésekre várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestületének 63/2013. (XII.13.) számú rendelete szól a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról. A város érdekében kifejtett kiemelkedő munka elismerésére: Vác Város Díszpolgára; Pro Urbe: egyéni; Pro Urbe: közösségi kitüntetés adható.

Vác Város Díszpolgára

A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 4-5. §-ának értelmében: „4. § (1) Vác városa érdekében, hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális, egyéb tevékenysége, vagy az egész életpályája során a város hírnevét öregbítő és történelmileg is maradandót alkotó személy részére „Vác Város Díszpolgára” kitüntető cím (továbbiakban: díszpolgári cím) és az ezt tanúsító díszoklevél adományozható.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Bocsánatkérést várnak, hamarosan kiderül a válasz

(2) E kitüntetést Vácról elszármazó, külföldön élő, illetve a rendelet hatályba lépését követően elhalálozott személy is megkaphatja.

5. § (1) A díszpolgári cím és díszoklevél adományozását a javasolt személy megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával, a képviselőtestület tagja, továbbá Vác város polgára kezdeményezheti, valamint Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei. A javaslatokat minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

Pro Urbe

A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 6. §-ának értelmében: „6.§ (1) A Pro Urbe kitüntetés annak adományozható, aki Vác város érdekében maradandó, kiemelkedő, jelentős tevékenységet folytatott tudományos, kulturális, sport területen. Továbbá adományozható önfeláldozó és lelkiismeretes munka, életmű elismeréseként is.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
A város felé eső P+R parkolót hamarosan rendbe teszik

(2) Kitüntetésből egyéni és közösségi is adható.

(3) Kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a város szakmai, érdekvédelmi és politikai szervezete, egyházi szervezet, valamint Vác város polgára, Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei, továbbá civil szervezet is döntéshozó szervének többségi döntéssel meghozott javaslatával. A javaslatot a javasolt személy vagy közösség megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy a javasolt személy nevét, címét, a javaslat indokait Fördős Attila polgármesternek címezve, 2019. június 15-ig Deákné dr. Szarka Anita Vác város jegyzője részére személyesen: a polgármesteri hivatal földszint 33. számú irodájába, postacímen: a 2600 Vác, Március 15. tér 11. sz. levélcímre, elektronikus úton: a sajto@varoshaza.vac.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Még öt napig várják a javaslatokat a vigalom fellépőire

A kitüntetések átadása 2019. augusztus 20-án, a Szent István napi ünnepségen, a város lakosságának nyilvánossága előtt, ünnepélyes keretek között történik – olvasható a városháza felhívásában. ♦

DÍSZGALAMBKIÁLLÍTÁS
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!