Csütörtökön ismét ülésezik a váci testület

Csütörtökön tartja soron következő ülését Vác Város Képviselőtestülete. A tanácskozás reggel kilenckor veszi kezdetét a városháza dísztermében. A napirenden jelenleg 47 téma szerepel, köztük többek között, a Honvéd utca – Kosdi út, Deákvári fasor tulajdon és kezelői jogának átvétele, előzetes megállapodásról döntés. Az ülés nyilvános részén bárki részt vehet.

NAPIREND ELŐTT:

– Jelentés:

a.)    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 2019. V. hó;

b.)    a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról – 2019. VI. hó;

– Tájékoztató:

c.)   a lejárt és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről;

d.)   a jelentősebb beruházásokról – 2019. VI. hó;

e.)   munkaterven szereplő napirend halasztásáról;

f.)  a Pest Megyei Kormányhivataltól törvényességi felügyeleti eljárás eredményéről;

g.)  a Dunakanyar Kézilabda Akadémia és a Váci KSE projektjeiről;

h.)  az otrokovicei Nemzetközi Táckoreográfia kiállításról;

i.)   a técsői „TyachivCup” görög-római kötöttfogású nemzetközi birkózóversenyről;

j.)  a székelyudvarhelyi Udvarhely Napokról

k.)  a dubnicai „XVI. Memoriál Mgr. Marty Herdovej” atlétika versenyről.

 

N A P I R E N D

NYILVÁNOS ÜLÉS:

1.)  Váci Városfejlesztő Kft. és a kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. április havi beszámolója

2.)  Váci Városfejlesztő Kft. Alapító okirat módosítás telephely megszűnése miatt

3.)  Váci Család- és Gyermekjóléti Központ kérelme az uszoda ingyenes használatáról táborozó gyerekek részére

4.)   Pótbefizetés elrendelése – Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

5.)   Törzstőke felemelésének megerősítése – Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

6.)   Tőkeleszállítás – Váci Városimázs Nonprofit Kft.

7.)  Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelme

8.)  Vác, 2888 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésre jelölése

9.)  Vác, 5189/10 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésre jelölése

10.)   Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 11., 12. sz. alatti ingatlanok forgalomképessé tétele

11.)  2883/3 hrsz-ú és 2919 hrsz-ú földrészletek határrendezése

12.)   Vác, 402/46 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése

13.)   Vác, 402/47 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése

14.)   ifj. Bera József vételi szándék kérelme – Vác, Horváth M. u. 19. fsz. 2.

15.)   Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesület kérelme

16.)   Likviditási jelentés

17.)   Rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 2/2019.(II.15.) sz. rendeletről

18.)  Vagyonkezelési szerződés módosítás – Váci Tankerületi Központ – Vác Város Önkormányzat között

19.)  Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium Egyesület székhelyhasználat iránti kérelme

20.)  Kosdi úti buszváró és büfé pavilon tulajdonjoga

21.)  Honvéd u., Kosdi út, Deákvári fasor tulajdon és kezelői jogának átvétele, előzetes megállapodás

22.)  7001/4 hrsz-ú út ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele

23.)  Felmentés kérése

24.)  Nagymező u. – Kölcsey u. sarkán rakodóhely kialakítása

25.)  Szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetése a Fürj utca – Sas utca kereszteződésében lévő helyszínen

26.)  Hajléktalanok éjjeli menedékhelyének kialakítása

27.)  Elővásárlási jog 6328 0279/16 hrsz-ú ingatlanokon

28.)  Kornis Gyula bronzszobrának felállítása a Váci Piarista Gimnázium előtt

29.)  Európai Mobilitási Hét Kartájénak elfogadása

30.)  Törvényi előírást meghaladó létszámú csoport fenntartói engedélyezése a Váci Deákvári Óvodában

31.)  Gazdasági Hivatal vezetőjének kérelme nyári táboroztatás ügyében

32.)  Váci Kézilabda SE kérelme

33.)  Váci Női Kézilabda SE támogatási kérelme

34.)  Kardos Ferenc kérelme

35.)  Együtt-Egymásért Klub kérelme

36.)  Silverstar Egyesület kérelme

37.)  Váci Waldorf Óvoda kérelme, köznevelési szerződés

38.)  Gyermekeiket egyedül nevelő szülők nyári gyermekkedvezmény ügye

39.)  Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra

40.) Napirend utáni hozzászólások

41.)   Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS: 

42.)  Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről

43.)  Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól

44.)   „Vác Város Közszolgálatáért” díj adományozása

45.)  Fellebbezés a 66/845-1/2019.03.19. sz. határozat ellen

46.)  Fellebbezés a 66/1010-1/2019.03.26. sz. határozat ellen

47.)  Fellebbezés a 66/1477/2019.05.07. sz. határozat ellen

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!