Négy új kanonokkal bővült az egyházmegyei káptalan

Négy új kanonokot iktattak be a Váci Székesegyházban június 12-én szentmise keretében, amelyet Beer Miklós váci megyéspüspök mutatott be Kocsis Imre nagyprépost és Szádoczky Károly kanonok atyák koncelebrálásával. A szertartás nyilvánosan zajlott. A régi időkben a kanonokok testülete, a káptalan zártkörűen iktatta be új tagjait, akik tanácsadói voltak a mindenkori püspöknek.

Jelenleg a káptalan legfőképpen imádságos közösség a püspöki székhelyen, képviseli a múlt értékeit, de nyitott a jelenkor kihívásaira, fontosabb kérdések esetén testületi megbeszélést tart és javaslatot is tesz. A testület négy új kinevezett tagja: Sebők Sándor fóti plébános, Ország Tibor Dabas-Gyón plébánosa, Turai János balassagyarmati plébános és Hugyecz János gödöllői plébános.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Koszorúzással, beszéddel és interjúkkal emlékeznek Vácon a Trianonra

Kocsis Imre nagyprépost szentbeszédében a Szentlélek lényegéről és a keresztény, illetve a papi életben való szükséges jelenlétéről, tevékenységéről elmélkedett. Elmondta, hogy a Szentlélek hármas tevékenységét tudatosítanunk kell magunkban: a hit elmélyítését, a keresztény életünkben való iránymutatását és a hiteles istenkapcsolat kialakítását. Jézus tanítását idézve beszélt az igazság megismeréséről, a tanulás szükségességéről, de legfőképpen arról a belső indíttatásról, amelyet a Szentlélek sugalmaz és folytat minden hívő emberben.

A nagyprépost atya Szent Pált idézve beszélt arról, hogy mindazok, akiket Isten lelke vezérel, az Ő gyermekei. „A gyermekké fogadáslelkét kaptuk, amely belülről vezet, sugalmaz. Nem csak szavainkkal, hanem papi életünkkel is meggyőző tanúságot kell tennünk. Bennünk is van rosszra hajló hajlam, mégis, ha figyelünk a Szentlélek vezetésére, le tudjuk győzni félelmeinket és a fásultságot. Legyünk nyitottak szolgálatunkban az Ő működésére, hagyjuk, hogy munkálkodjék bennünk”- mondta.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Mától megszűnt a veszélyhelyzeti fogorvosi ügyeleti rendszer a városban

Majd megemlékezett a közelmúltban elhunyt kanonokokról is, akiknek a megüresedett helyüket fogják az újonnan beiktatottak elfoglalni. Ezt követően röviden bemutatta a kinevezetteket.

A laudáció befejeztével Sánta János éneklőkanonok az újonnan kinevezett kanonokokkal közösen elimádkozta a hitvallást. Majd feladta az újonnan kinevezett kanonokokra a káptalan hagyományos ruhadarabját, a mozettát (püspöklila, elöl gombolt, könyökig érő körgallér) és a nyakukba helyezte a zöld-fehér-zöld színű, szőtt szalagra függesztett díszjelvényt. Az új kanonokokat a stallumukba kísérte és fejükre helyezte a lila birétumot – tudósít az egyházmegye honlapja.

A szertartás a Te Deummal ért véget, majd az újonnan beiktatottak nevében Sebők Sándor atya mondott köszönetet. ♦

14 napos próbaolvasás!
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!