Az Attila szobor elhelyezése is téma lesz a testületi ülésen

Csütörtökön ismét ülésezik a váci grémium. Ezúttal már kevesebb napirendi pontot kell megtárgyalniuk a városanyáknak és -apáknak. Téma lesz többek között a Középvárosi temető megmaradt síremlékeinek és történetének bemutatása a váci Múzeum Negyed fejlesztése során, az Attila szobor felállítása és egy újabb kérelmét is tárgyalják a Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesületnek.

Zárt ajtók mögött pedig az idei városi díjak kiosztására is sor kerülhet. Figyelem: 17 órától közmeghallgatást is tartanak a városháza dísztermében. A testületi ülés 9 órakor kezdődik, a nyilvános ülésen bárki részt vehet.

NAPIREND ELŐTT: 

– Jelentés:

a.)    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 2019. VI. hó;

b.)    a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról – 2019. VI. hó;

– Tájékoztató:

c.)    a lejárt és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről;

d.)    a jelentősebb beruházásokról – 2019. VII. hó;

e.)     a Vác és Környéke TDM Kft. 2019. I. féléves működéséről;

f.)     a Dunakanyar Kézilabda Akadémia és a Váci KSE projektjeiről;

g.)    köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törlésről;

h.)    az 53. Szejke Népzene és Néptáncfesztiválról

N A P I R E N D 

1.)  Váci Városfejlesztő Kft. és a kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. május havi beszámolója

2.)  Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesület kérelme

3.)   Zöld Híd B.I.G.G. Kft. kérelme

4.)   Váci Hulladékgazdálkodási Kft. kérelme  

5.)  Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának kiegészítő mellékletében módosítás

6.)   Váci Hulladékgazdálkodási Kft. javadalmazási szabályzata, valamint Felügyelő bizottságának ügyrendje

7.)   Vác, 20261/9 és 20261/10 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlanokra vonatkozó vételi szándék

8.)   Likviditási jelentés

9.)   Rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 2/2019.(II.15.) sz. rendeletről

10.)  Váci Deákvári Óvoda intézményvezetőjének ismételt megbízatása

11.)   Megállapodás – Északpesti Református Egyházmegye – Váci Tankerületi Központ – Vác Város Önkormányzat között

12.)  Megállapodás – Magyar Kézilabda Szövetség – Váci Tankerületi Központ – Vác Város Önkormányzat között

13.)  Középvárosi temető megmaradt síremlékeinek és történetének bemutatása a váci Múzeum Negyed fejlesztése során

14.)  Attila Nagykirály mészkő szobrának elhelyezése és felmentés kérése

15.)  Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása

16.)  Balogh Béla Kft. parkolóhely kialakítási kérelme

17.)  Kőhíd utcai szennyvízcsatorna tervezése és kivitelezése

18.)  Pszichiátriai Addiktológiai, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó Intézet szakmai beszámolója

19.)  Törvényi előírást meghaladó létszámú csoport fenntartói engedélyezése a Váci Kisvác-Középvárosi Óvodában

20.)  Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Nappali melegedője és Éjjeli menedékhely létszámának bővítése

21.)  Váci Piarista Gimnázium és Kollégium kérelme – természettudományos labor

22.)  Váci Piarista Gimnázium és Kollégium kérelme – védőnő helyettesítés

23.)  Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válazokra

24.) Napirend utáni hozzászólások

25.) Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS:

26.)  Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről

27.)  Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól

28.)   Vác Város Díszpolgára kitüntetés adományozása

29.)  Pro Urbe egyéni és közösségi kitüntetés adományozása

30.)  Fellebbezés a 66/1705-1/2019.05.28. sz. határozat ellen

31.)  Fellebbezés a 66/1818-1/2019.06.03. sz. határozat ellen

17 ÓRÁTÓL KÖZMEGHALLGATÁS!

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!