Csütörtökön ismét ülésezik a testület

Csütörtökön reggel 9 órakor kezdődő soron következő ülését tartja Vác Város Képviselőtestülete a városháza dísztermében. A tanácskozás nyilvános részén bárki részt vehet. A grémium több mint negyvenkét napirendi pontot kell, hogy megtárgyaljon.

NAPIREND ELŐTT: 

Jelentés:

a.)    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – 2019. VII. hó;

b.)    a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról – 2019. VII. hó;

Tájékoztató:

c.)    a lejárt és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről;

d.)    a jelentősebb beruházásokról – 2019. IX. hó;

e.)     az ÁSZ Váci Hulladékgazdálkodási Kft-t érintő ellenőrzéséről;

f.)     a Dunakanyar Kézilabda Akadémia és a Váci KSE projektjeiről

g.)    köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlésről;

h.)    a finn diákcsere programról;

i.)     az Otrokovicei Nyári Ünnepségről;

j.)     a técsői kiutazásról;

k.)    a XXVI. Dubnicai Folklórfesztiválról;

l.)     a Jarvenpaa-i kiutazásról

N A P I R E N D 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

1.)   Váci Városfejlesztő Kft. és a kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. június havi beszámolója

2.)   Váci Városfejlesztő Kft. és a kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. július havi beszámolója

3.)   Váci Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje, javadalmazási szabályzata

4.)   Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje, javadalmazási szabályzata

5.)   Váci Távhőszolgáltatási Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje, javadalmazási szabályzata

6.)   Vác, 20903 és 20907 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi szándék

7.)    Vác, Március 15. tér 17. fsz. 2. sz. ingatlan ingyenes használatba adás iránti kérelem

8.)    Váci Waldorf Alapítvány kérelme

9.)   Budapesti főút 21. fsz. 1. sz. alatti, üzlethelyiség hasznosítása – volt könyvesbolt

10.)    Vác, 0494 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlanra vonatkozó vételi szándék

11.)    Vác, 4530/431 hrsz-ú beépítetlen ingatlanra vonatkozó vételi szándék

12.)    Vác, 1620/31 hrsz-ú beépített ingatlanra vonatkozó vételi szándék

13.)    Pazsitka Károly kérelme – vételi szándék

14.)    Beszámoló a 2019. évi I. félévi gazdálkodásról

15.)    Likviditási jelentés

16.)    Rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 2/2019.(II.15.) sz. rendeletről

17.)   Váci Tankerületi Központ kérelme tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról

18.)   Pályázati kiírás a Madách Imre Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére

19.)   Beszámoló a Váci Világi Vigalom rendezvényeiről

20.)   Jávorszky Ödön Kórház kiterjesztett területén felmentés kérése a módosítási dokumentáció elkészítésére

21.)   Településkép védelméről szóló 31/2017.(XII.15.) rendelet módosításának indítása és felmentés kérése

22.)   Felmentés kérése

23.)   Megfigyelőrendszer kialakítása

24.)   Vác, 1533/65 hrsz. alatti ingatlanon található játszótér áthelyezése

25.)   Vác Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2019. évi felülvizsgálata

26.)   Szándéknyilatkozat fogorvosi szerződés ügyében – dr. Matiny Ádám kérelme

27.)   Szándéknyilatkozat fogorvosi szerződés ügyében – dr. Ullmann Klára kérelme

28.)   Váci Női Kézilabda SE kérelme

29.)    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

30.)   Önálló képviselői indítvány

31.)   Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra

32.)   Napirend utáni hozzászólások

33.)     Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS:

34.)   Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről

35.)   Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól

36.)    Szolgalmi jogok bejegyzése a Vác, 5402/2 hrsz-ú ingatlan javára

37.)   Váci Rendőrkapitányság kérelme – Vác, Zöldfa u. 17.

38.)   Váci Rendőrkapitányság kérelme – Vác, Zöldfa u. 21.

39.)    Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület elnökének kérelme – Széchenyi u. 14.

40.)    Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület elnökének kérelme – Istenmalmi u. 3.

41.)   Javaslat kitüntető címek adományozására

42.)   „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntetés adományozása ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!