Városi kitüntetésre várják a javaslatokat

Mint minden évben, így idén is várják a javaslatokat a képviselőtestülete által alapított Vác Város Sportjáért kitüntető címre. A díjat olyan tehetségek kapják meg, akik a városban tartósan végzett kiemelkedő sporttevékenységet folytatnak.

Vác Város Sportjáért” kitüntető cím olyan személyeknek, csapatoknak adományozható, akik az utánpótlás nevelésben, a sportolók versenyre történő felkészítésében, a sportolás megszerettetésében kiemelkedő és példamutató munkát végeznek, illetve Vácon élő és váci sportegyesületben sportolók részére, közoktatási intézményben tevékenykedő edzőknek és sportszakembereknek.

Vác Város Sportjáért kitüntetés azon személyeknek, csapatoknak adományozható:

  1. a) akik Vác városában a testnevelés és sport területén kiváló munkájukkal kimagasló eredményeket értek el.
  2. b) a város jó hírnevét emelő országos, európai, világ- és olimpiai versenyeken I-III. helyezést elért sportolók és felkészítésükben közreműködő sportszakemberek elismeréséért.
  3. c) akik a városban a testnevelés és a sport érdekében a testnevelés és sport népszerűsítésével, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztéséért, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak az eredményességéért, fejlesztéséért hosszú időn keresztül eredményes tevékenységet végeztek.
  4. d) akik a testneveléssel és a sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben, egyesületekben hosszú időn át példamutatóan eredményes és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A kitüntetés adományozását írott formában – 17. § (2) pontjában felsoroltak figyelembevételével Vác Város polgára kezdeményezheti. A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete. A kitüntetés részeként díszoklevél díszmappában, és bronz plakett díszdobozban kerül átadásra.

A javaslatokat minden év október 30-ig lehet benyújtani a művelődési-oktatási és ifjúsági-sport bizottság elnökének címezve.

Személyesen: a javaslatok az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjénél – Mohácsiné Dim Rita – adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 40-es irodába.

E-mail-es formátumban pedig: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntető címet a decemberi képviselőtestületi ülésen a polgármester adja át. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!