100 éves az első deákvári iskola

A Váci Petőfi Sándor Általános Iskola születésnapot, centenáriumot ünnepel 2019-ben. Az 1919-ben alapított deákvári állami elemi népiskola (melynek jogutódja az intézmény) létesítésére emlékeznek a hálás utódok.

Az iskola igényes tantestülete és népes tanulóifjúsága méltó módon készül az évforduló megünneplésére az iskolaügyet mindig támogató deákvári polgárokkal együtt. A jubileum jelzi és egyben tanúsítja, hogy az iskola nemcsak épület, hanem szellemi műhely, közösségépítő közeg, amely maradandó érzéseket, értékeket hagy az emberekben. Mint minden oktatási intézmény, egy olyan különleges hely, amiben az egymást váltó generációkat az emberi kultúra elsajátítására tanítják, igaz emberségre, tisztességes munkára, hazaszeretetre és hitre nevelik.

A Petőfi Sándor Általános Iskola elődje 1919 januárjában, a csonka tanév második felében kezdte meg működését a mai Bácskai utca 16. szám alatt két kis teremben. Az első években csak négy, az 1920-as évek elejétől már hat osztálya működött. A háborús évek alatt kiépült az elemi népiskola 7. és 8. osztálya is. 1946-ban létrejött a Deákvári Állami Általános Iskola.

A gyermekek tanítását 1919-ben Blahó Antal vezetőtanító és Szűcsné Ötvös Mária tanítónő kezdték meg. Később az iskola vezetését Rassovszky Istvánné Lukits Etelka látta el, aki az igazgatói feladatot 1942-ben dr. Földváry Rudolfnak adta át, őt követte 1949-től Kovács Istvánné, majd 1969-től a rendszerváltásig Kovácsné Pöltz Piroska. Ezt követően Végvári Nándorné vezette az intézményt, majd Csánki Sándor lett az igazgató, aki a mai napig is az intézmény vezetője. Az iskola a két világháború közötti években általában három, illetve négy tanítóval működött. A tantestület létszáma az 50-es évek elejétől folyamatosan növekedett. A kimutatás szerint közel kétszáz tanító, tanár és napközis nevelő működött a három iskolában az évtizedek alatt.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Zöld Menedék kutyasztorik

Deákvár gyors ütemű benépesülésével, főleg a DCM- lakótelep megépítésével, majd további lakóházak és társasházak létesítésével a tanulólétszám gyors felfutása miatt 1959 szeptemberében az iskola történetének új fejezete kezdődött el. Az iskola tanulólétszáma az alapítás körüli években még 60-80 fő volt, 1948-ban 180-ra emelkedett, majd 1963-ban 655 és 1969-ben már közel 900 főt számlált.

Vác városa a Bácskai utcai épület megtartásával 1959 és 1988 közötti években négy építési szakaszban 32 tanteremet, szép tornatermet, nagyméretű ebédlőt és főzőkonyhát, valamint sok más helyiséget épített a deákvári tankötelesek befogadására és az ekkorra már állandósult zsúfoltság enyhítésére.

Petőfi Sándor nevét az anyaiskola 1948-ban vette fel. A névadó tiszteletére előbb festmény készült, majd az új iskolaépületben két mellszobrot helyeztek el, amelyeket Blaskó János és Csíkszentmihályi Róbert szobrászművészek készítették.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Gyorsan gazdára lelt Vác első vándorbölcsője

Az ünnepelt intézmény elévülhetetlen érdeme, hogy évtizedeken át egyedüliként, 1978-tól pedig a Radnóti Miklós Általános Iskolával megosztva látta és látja el az egyre növekvő, izmosodó vasúton túli területen lakók tanítását és részükre a nemzeti kultúra átadását. Az iskolaépület öreg padjait az eltelt egy évszázadnyi idő alatt több ezer gyerek koptatta, akik megfelelő tudással felvértezve léptek ki falai közül.

Közülük, akik kiváló egyéni teljesítménnyel kiemelkedtek társaik közül, és folytatták tanulmányaikat, diplomát szereztek: jogászok, katonatisztek, közgazdászok, mérnökök, orvosok, pedagógusok és más szakemberek lettek. 1974-től a 2000-es évekig zenei tagozat működött az intézményben, melynek eredményeként többen választották a zenetanári hivatást, néhányan pedig jeles művészek lettek. Említésre méltó még a 2000-es évek első évtizedéig működő matematika és sport tagozat is. Az iskola történetét dr. Molnár Lajos kutatása alapján állították össze.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Megnyitották a Sajdik Gyűjteményt

Mindezek eredményeként többen nemzetközi és országos hírnévre tettek szert különböző tudományokban, a művészetek és a sport területén. Nem feledjük a közéletben elért szép sikereket sem.

Az iskola, mint a deákváriak kulturális központja minden időben tudta kötelességét és teljesítette az alapítók által meghatározott feladatokat.

A mai nemzedék feladata a hagyományok ápolása, az elődök munkájának folytatása, és példájuk alapján az iskola hírnevének öregbítése.

Az elmúlt száz évre két napos ünnepségsorozattal emlékezik az intézmény. November 22-én 10 órakor kerekasztal-beszélgetést tartanak, az iskola volt tanítványaival, akik kimagasló eredményeket értek el a tudományok és a sport területén. Szintén ezen a napon nyílik kiállítás Vida János művésztanár és az intézmény egykori tanulóinak munkáiból a Madách Imre Művelődési Központban.

November 23-án 17 órakor ünnepi gálaműsort szerveznek a művelődési központban, ahol az iskolában végzett jeles művészek és a jelenlegi diákok lépnek fel. Este hét órától pedig a Deákvári Gyermekekért Alapítvány jóvoltából jótékonysági bált tartanak, melyhez a jó hangulatot DJ Mono biztosítja. ♦

14 napos próbaolvasás!
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!