Csaknem félszáz napirendi pontot vitat meg a testület

Várhatóan majd csak délután fejeződik be a képviselőtestület választás utáni második ülése, amelyen kis híján félszáz napirendi pontot tárgyalnak majd meg. A korábban szinte mindig csütörtökön megtartott tanácskozásokra a jövőben kedden kerül sor, mégpedig reggeli, 8 órai kezdéssel.

A kiküldött meghívó szerint a következő témák kerülnek terítékre:

NAPIREND ELŐTT:

– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;

– Tájékoztató:
– a lejárt és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről;
– a jelentősebb beruházásokról – 2019. XI. hó;
– a Váci Dunakanyar Színház Kft. működésének felülvizsgálatáról;
– az alapfokú oktatási, nevelési intézmények statisztikai összesítőjéről;
– a téli hóhelyzetre történő előzetes felkészülésről;
– a XXXVIII. Honti Napok rendezvénysorozatról;
– a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület donaueschingeni kiutazásáról.

NAPIREND, NYILVÁNOS ÜLÉS:

1. Beszámoló a váci nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi munkájáról

2. Nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

3. Madách Imre Művelődési Központ igazgatójának megválasztása

4. Váci Városfejlesztő Kft. és a kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019 augusztus havi beszámolója

5. Váci Városfejlesztő Kft. és a kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019 szeptember havi beszámolója

6. Váci Városfejlesztő Kft. létesítő okirat módosítása

7. Váci Távhő Kft. létesítő okirat módosítása

8. Váci Hulladékgazdálkodási Kft. létesítő okirat módosítása

9. ÉPMET Kft. végelszámolás elrendelése, létesítő okirat módosítása

10. Váci Városfejlesztő Kft. kérelme térítésmentes teremhasználat iránt

11. Vác, Március 15. tér 17. fsz. 2. sz. ingatlan ingyenes használatba adása iránti kérelem

12. Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 11. sz. alatti ingatlan értékesítése

13. Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 12. sz. alatti ingatlan értékesítése

14. Likviditási jelentés

15. Beszámoló a 2019. évi I-III. negyedévi gazdálkodásról

16. Rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 2/2019. (II. 15.) sz. rendeletről

17. 2020. évi költségvetési koncepció

18. Rendeletalkotás – az élelmezési nyersanyagköltség meghatározásáról

19. Rendeletalkotás – a helyi adókról

20. Folyószámla hitelkeret szerződés

21. Rendeletalkotás – a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

22. Sportcsarnok támogatási szerződés lemondása

23. Rendeletmódosítás – a közterületek használatáról és rendjéről szóló 34/2014. (XI. 14.) sz. rendeletről

24. Behajtási engedélyek díjainak felülvizsgálata

25. Váci Dunakanyar Színház Kft. alapító okirat módosítása

26. Váci Dunakanyar Színház Kft. beszerzési és közbeszerzési szabályzata

27. Vác és Környéke TDM Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítása

28. Vác és Környéke TDM Kft. Társasági szerződésének módosítása

29. A 2019. évi munkaterv módosítása

30. A Központi Gyógyszertár közterületi fényreklám leszerelés

31. Irgalmasrendi Kórház területén álló falak állagmegóvása a Március 15. téren

32. Elővásárlási jog a 1829/38 hrsz-ú ingatlanon

33. Településrendezési eszközök módosításának indítása településrendezési szerződések keretében

34. Vác, 4256 hrsz-ú, Rádi útból 24 négyzetméter értékesítése a Duna Kft. részére

35. Vác déli területen 7009/20, 7009/48 és 7001/4 hrsz-ú területek önkormányzati tulajdonba vétele

36. Rendeletalkotás – Vác, 4530/424 hrsz-ú 1759 m2 terület törzsvagyonból történő kivezetéséről

37. dr. Matiny Ádám fogorvos kérelme

38. Szociális Szolgáltatások Háza – iskola-egészségügyi szolgálat körzeteinek módosítása

39. Váci Alsóvárosi Óvoda kérelme

40. Katona Lajos Városi Könyvtár állományellenőrzése

41. Képviselői reagálások 1 percben a képviselőtestületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra

42. Napirend utáni hozzászólások

43. Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS:

44. Tájékoztató a közbeszerzési munkacsoport üléseiről

45. Tájékoztató a beszerzési munkacsoport elbírált pályázatairól

46. Vác Város Sportjáért kitüntető cím adományozása

47. Fellebbezés a 66/2572-1/2019.09.12. sz. határozat ellen

48. Fellebbezés a 66/2695-1/2019.09.26. sz. határozat ellen

Az ülés nyilvános részén bárki hallgatóként részt vehet. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!