Megbüntették a Radnóti iskola közelében, levelet írt

„A napokban megbüntettek 15.000 Ft-ra, mert az iskola és a panel épületek közötti, füves-földes részen parkoltam. Semmilyen tábla nem figyelmeztet arra, hogy ott akár parkosítás miatt, vagy bármilyen okból megállni, parkolni, várakozni tilos volna” – panaszkodik egy váci polgár, aki a városháza honlapján át küldött levelet pár hete a polgármesternek. Erre válasz is született.

„Az összeget is sokallom, mert semmilyen figyelmeztetés nem előzte meg, és egyébként a környéken botrányosan elhanyagolt ,kátyús, kikopott prérire emlékeztető az a rész, nem tettem kárt semmiben, látni hogy napi szinten folyamatosan parkolnak ott mások is, én magam is sajnálom, de képtelenség a reggeli-délelőtti órákban a nagy forgalomban normális parkolóhelyet találni az iskola környékén. Ezért kérném a polgármester urat, szíveskedjen az említett utcaszakaszt szemrevételezni és ügyemben méltányosan eljárni” – írta még a panaszoló.

Mivel közben választás volt, a levélre már az új polgármester, Matkovich Ilona válaszolt. „A közterület-felügyelet folyamatosan ellenőrzi a város területén szabálytalankodó gépjárműveket. Az 1/1975 (II. 5) KPM-BM együttes rendelete (továbbiakban: KRESZ) alapján járművel, csak az úttesten menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad megállni. Tehát a megállást a szabály az úttestre írja elő, azaz az útnak azon részére, amely a közúti járművek közlekedésére szolgáló terület. Az út, mint közúti közlekedésre alkalmas hely, több részből áll, ebből adódóan az úttest a járművek közlekedésére szolgáló terület. A KRESZ csak az úttesten engedi meg a megállást és a várakozást, viszont adódnak kivételek is (kijelölt parkoló)” – áll a válaszban.

Matkovich Ilona azt írja: a közterület-felügyelő a szabálysértés elkövetőjét – a cselekmény súlyától függően – jogosult a jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal sújtani. A helyszíni bírság mértékét a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyára való tekintettel állapította meg az intézkedő felügyelő.

A döntés ellen a végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezést terjeszthet elő Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestületéhez címezve 5.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátva. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

„Kérem a helyszín pontos megjelölését a jelenlegi közlekedési helyzet felmérése érdekében” – írja a városvezető. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!