Testületi alakulóülés: eskütétel, alpolgármester-választás

Ön az ezer éves Vác első női városvezetője – gratulált Matkovich Ilonának polgármesterré történt választásához Molnár Lajos korábbi önkormányzati képviselő, a Boronkay iskola volt igazgatója még az ülés megkezdése előtt. A csütörtök délutánra összehívott alakuló tanácskozásra sokan voltak kíváncsiak, a városháza dolgozóin kívül több érdeklődő is beült a „nézőtérre”. A 15 képviselőből 14 volt jelen, lapunkat úgy tájékoztatták, hogy a listán bejutott korábbi polgármester, Fördős Attila nem vette át a mandátumát, de még nem született döntés arról, hogy helyét a Fidesz-KDNP színeiben ki veszi majd át.

Az ülés elején dr. Oroszi Sándor, a helyi választási bizottság elnöke előbb átadta a megbízólevelet Rozmaring Sándor képviselőnek (10. számú választókerület), aki korábban külföldi útja miatt nem tudta átvenni, majd tájékoztatást adott a voksolás tapasztalatairól. Ezt a képviselők eskütétele követte. „„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Vác fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom” – hangzott el. Az eskütevők szinte mindegyike hozzátette: „Isten engem úgy segéljen!”

Ezt követően Matkovich Ilona polgármester mondta el az eskü szövegét, s ezzel véglegesen lezárult a beiktatási folyamat. A testület döntött (11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) a városvezető illetményéről is, amely a törvényi előírásoknak megfelelően 797.700 forint, a költségtérítése pedig az illetmény 15 százaléka lesz, emellett nyelvpótlékban is részesül.

A városvezető rövid beszédben foglalta össze programját, mondandóját három szó köré: szabadság, takarékosság, haladás csoportosította. „Szeretném, hogy a szabadság levegője járja be ezt a várost” – kezdte Matkovich Ilona. A takarékosságot az új testület önmagán kezdte, csökkentették a bizottságok számát és más lépéseket is tettek az ésszerűbb gazdálkodás felé – emelte ki a polgármester, aki bejelentette: az új felállásban hamarosan egy társadalmi alpolgármestert is választanak és egy tanácsnok is munkába áll.

„A múlt kötelez. Elődeink olyan kivételes szépségű várost hagytak ránk, amelynek további fejlesztését a legnagyobb gondossággal kell hogy végezzük” – emelte ki a harmadik elem, a haladás indokaként. „Bízom benne, hogy ebben is frakcióm tagjai mellett számíthatok az ellenzéki oldalon helyet foglaló képviselőtársaimra is” – tette hozzá.

Matkovich Ilona polgármesteri programja

A testület ezt követően egy ad hoc bizottságot választott az alpolgármesteri választás lebonyolítására. Gépi titkos szavazással Kászonyi Károlyt választották elnökké (13-0-1), taggá pedig Ferjancsics Lászlót (11-2-1) és Tótváradi-Nagy Bencét (13-0-1).

A két új alpolgármester, Kiss Zsolt és Inotay Gergely letette az esküt

Ekkor került sor az egyik legfontosabb döntésre, az alpolgármesterek megválasztására. Matkovich Ilona általános helyettesítési jogkörrel rendelkező főállású alpolgármesternek Kiss Zsoltot, a másik főállású alpolgármesternek pedig Inotay Gergelyt javasolta. Személyükről titkos, urnás voksolással hozták meg a döntést a képviselők. Némi meglepetésre mindketten 14 támogató szavazatot kaptak, ami azt jelenti, hogy az ellenzéki képviselők is elfogadták személyüket. A két új alpolgármester ezt követően letette az esküt. Illetményüket – 4-4 tartózkodás mellett – a polgármesteri illetmény 80 százalékában határozták meg.

A napirenden szerepelt a testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása is, ez már valódi vitát generált. Pető Tibor (Fidesz-KDNP) ugyanis kifogásolta az új bizottsági struktúra kialakításának tervezetét. Közölte, hogy nem támogatják a társadalmi alpolgármesteri és a tanácsnoki poszt létrehozását, s a bizottságok átalakításával sem teljesen értenek egyet. Matkovich Ilona a takarékossággal indokolta a szervezeti változtatásokat, míg Ferjancsics László, megvédve az előterjesztést, azt mondta: az eddigi rendszerben közel ötven választott tisztség volt, ez most csaknem harmincra csökken. Kiss Zsolt ehhez még hozzátette: a számítások szerint mintegy 5 millió forint megtakarítást jelent az új struktúra kialakítása.

A testület a szavazás során Pető Tibor módosító indítványát nem fogadta el (2-10-2), az eredeti előterjesztést viszont igen (10-3-1).

Az első hevesebb szóváltásra is sor került, amikor Csereklye Károly (Váci Szívvel) előbb azokra az évekre emlékezett, amikor képviselőként, majd alpolgármesterként vett részt a város vezetésében, majd javasolta, hogy az ünneplés mellett kezdődjön el a konkrét munka is, mert például a kerékpárút egy szakaszán sürgős javításra lenne szükség. „Ez valóban fontos, de nem most aktuális” – mondta a polgármester és kérte a képviselőt, hogy beszéljék meg személyesen, vagy a következő, jövő hét keddre összehívott ülésen. Csereklye Károly jelezte, hogy javaslatát írásban is beadja.

Az ülés végén Kászonyi Károly felhívta a képviselők figyelmét, hogy a választást követő 30 napon belül mindenkinek rendeznie kell az esetleges köztartozását és nevének szerepelnie kell a köztartozásmentes adózók listáján, valamint e határidőn belül nekik és családtagjaiknak le kell adniuk vagyonnyilatkozatukat. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!