Újabb alpolgármester, csökken a képviselők tiszteletdíja

Társadalmi megbízatású alpolgármestert, társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnokot választottak, felére csökkentették a képviselők tiszteletdíját és felemelték a bizottságban dolgozó városanyák, -atyák illetményét, külsős bizottsági tagokat választottak, módosították a versenyeztetési és a közbeszerzési szabályzatot, felügyelő bizottsági tagokat választottak és visszavonták a volt lakatanya értékesítési szándékát – ez történt dióhéjban a november 5-én kedden megtartott testületi ülésen.

A délután négy órakor kezdődő tanácskozás közel háromórás volt, hiszen több személyi kérdésben is döntést kellett hozni. A napirend elfogadása után elsőként a társadalmi megbízatású alpolgármester személyéről született döntés. Matkovich Ilona polgármester (Összefogás Vácért) Ferjancsics Lászlót ((Összefogás Vácért) javasolta a pozícióra. Mokánszky Zoltán (Fidesz-KDNP) szerint ennek a pozíciónak a betöltése, amely díjazással is jár, nem jelent takarékosságot a városnak, pedig eddig ezt hirdették.

A városvezető válaszában elmondta: mivel jelentősen lecsökkent a bizottságok száma, ezért szükség van olyan szakértő személyre, aki bizottsági feladatokat lát el. A díjazását pedig törvény szabályozza, de nem jelent többletkiadást, még így is 5 millió forintot spórolnak éves szinten.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Díszpolgári és a Pro Urbe díjakhoz várnak javaslatokat

Végül titkos urnás szavazással 11 igen és 3 nem ellenében kapott bizalmat a posztra Ferjancsics László.

Szintén titkos szavazással választották meg Jess Kingát (Összefogás Vácért) a társadalmi kapcsolatok tanácsnokának. Majd a bizottságok felállítása következett. Először a pénzügyi és ügyrendi grémium alakult meg. Elnöke Kászonyi Károly (Összefogás Vácért) lett. Képviselő tagok: Molnár Nándor (Összefogás Vácért) és Tótváradi-Nagy Bence (Összefogás Vácért). Külsős tagok: Arnóczy György és Boda János.

Pető Tibor (Fidesz-KDNP) ennél a napirendi pontnál jelezte: nem ért egyet azzal, hogy nem minden bizottságban foglal helyet ellenzéki képviselő. Szerinte a rendszerváltás óta nem történt olyan, hogy ebbe a szakbizottságba ne került volna be ellenzéki képviselő.

Matkovich Ilona kifejtette: az elmúlt két hét alatt megismerte a város pénzügyi helyzetét, amely arról győzte meg őt, hogy a két volt alpolgármesternek nincs helye szakbizottságokban. Hozzátette: maga az Összefogás Vácért is több pártból, civil szervezetből áll, így megtehetik, hogy szakmai alapon döntsenek a személyekről.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Díszpolgári és a Pro Urbe díjakhoz várnak javaslatokat

Politikai boszorkányüldözésnek nevezte ezt végül Pető Tibor, aki szerint hatalmi arroganciával működő gépezet a mostani városvezetés.

Az emberi kapcsolatok bizottságának elnöke Fehér Zsolt (Összefogás Vácért) lett. Képviselő tagok: Kászonyi Károly, Pető Csilla (Fidesz-KDNP), Rozmaring Sándor (Összefogás Vácért) és Tótváradi-Nagy Bence. Külsős tagok: Bagyinszky Beáta, dr. Bánhidi Péter, Tisza Zoltán és dr. Wass-Matics Heléna.

A gazdasági és városfejlesztési bizottság elnöke Molnár Nándor lett. Képviselő tagok: Csereklye Károly (Váci Szívvel), Fehér Zsolt, Jess Kinga és Rozmaring Sándor. Külsős tagok: Buchwald Imre, Endrődy Gergely, Králik Károly és Makrai Zsolt.

Bár az ellenzék is tett személyi javaslatokat, a többség egyik bizottságnál sem támogatta jelöltjeiket. Csereklye Károly pedig korábban írásban jelezte személyi javaslatait – dr. Jakab Zoltán és Krauze István személyében –, de azokat a polgármester nem fogadta be.

A következőben arról született döntés, hogy a felére csökkentik a képviselők tiszteletdíját és megemelik a bizottságban helyet kapó képviselők díjazását. Ez különösen Pető Tibort és Mokánszky Zoltánt érintette rosszul, akik jelezték: úgy érzik, hogy ezzel kívánják őket büntetni.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Díszpolgári és a Pro Urbe díjakhoz várnak javaslatokat

Ha az ember a városért kíván tenni, akkor nem a pénz számít – jelentette ki Matkovich Ilona. Végül a többség megszavazta az előterjesztést.

Kiss Zsolt alpolgármestert (Összefogás Vácért) delegálták az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási tanácsába, őt akadályoztatása esetén Ferjancsics László helyettesíti.

Elfogadták a közbeszerzési és a versenyeztetési szabályzatok módosítását, majd a város gazdasági társaságainak felügyelőbizottságát választották meg. Végül két rendeletmódosítás, majd a volt laktanya területének értékesítéséről szóló határozat visszavonása következett.

A testület munkatervének módosítása kapcsán Csereklye Károly kérte, hogy a következő ülésen, amely várhatóan november 26-án lesz, foglalkozzanak azzal, hogy miként áll a város a téli felkészüléssel, illetve térjenek vissza a Váci Dunakanyar Színház ügyvezetőjének ügyeire. Javasolta továbbá, hogy tartsák napirenden a Kosdi úti zebra ügyét is. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!