Elkezdődtek a váci ökumenikus imanyolcad imaestjei

A váci ökumenikus imanyolcad első imaestjének a váci Evangélikus templom adott otthont január 19-én. Az imaórán a város evangélikus, református, baptista, görög-, és római katolikus egyház képviselői, hívei vettek részt. Jelen volt Csuka Tamás protestáns tábori püspök, Dr. Borsi Attila János református lelkész, Meláth Attila baptista lelkész, Paszternák Tamás püspöki titkár, Dr. Csáki Tibor és Rolik Róbert esperes plébános atyák és Detre János evangélikus lelkész-esperes, igét hirdetett Marton Zsolt váci megyéspüspök – írja a vaciegyhazmegye.hu.

Detre János az istentisztelet elején köszöntötte az egybegyűlteket, és emlékeztetett arra, hogy az elkövetkező egy hét az összetartozásról szól, Krisztus egyesítő erejéről. „Sokkal több köt össze bennünket, mint ami elválaszt”- hangsúlyozta. Majd párhuzamot vont a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus és az Úrvacsora éve között.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Megnyitották az Ady Endre sétányt, de dolgoznak tovább

Marton Zsolt igehirdetésében személyes élményein keresztül beszélt a felekezetek közötti összefonódásról, testvéri kapcsolatról, majd megemlékezett az ökumenikus imahét történeti kialakulásáról. Az Apostolok Cselekedeteinek 27. fejezetéből elhangzott rész – a vihar hevesen hányt-vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel – kapcsán rávilágított a saját életünket terhelő felesleges dolgokra és az életünk nehézségei által megtanulható mérlegelésre.

A megyéspüspök a következő kérdéseket fogalmazta meg: mi a fontos az életünkben, fontosak-e eszközeink, kiben bízhatunk? A választ pedig Isten fontosságában találjuk meg. Az életet utazásnak nevezte, amelyben meg kell keresnünk azokat a jelentőséggel bíró dolgokat, amelyeket magunkkal viszünk az úton, de arra is emlékeztetett, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor mindent el kell hagynunk, kivéve az Istent. Erre világít rá a Szentírásban a viharba került hajósok története. „A mi hajónk az egyház, amelyben együtt utazunk, tanuljuk meg egymást szeretni és keressük meg az igazi értékeket. Isten minden helyzetben, a legreménytelenebben is biztonságot ad. Adjon nekünk ez reményt, hitet és bizalmat”- zárta szavait a szónok.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Évértékelő közgyűlést tartottak a honvéd nyugdíjasok

Az imádságokban és a felolvasásokban minden jelenlévő egyházi vezető közreműködött. Az imaóra végén a templomi gyülekezet kórusa énekelt Verebélyi Ákos karnagy vezetésével, majd elhangzott Túrmezei Erzsébet: „Hit által” című verse. A hívekre az áldást Marton Zsolt megyéspüspök adta.

A meghitt együttlét szeretetvendégséggel ért véget.

A következő váci imaalkalmak itt érhetők el. (Szöveg és kép: Bölönyi Gabriella) ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!