Kedden tartja ez évi első ülését a testület

Még ebben a hónapban kedden, majd szerdánként fogja tartani ülését Vác Város Képviselőtestülete. Az ez évi első tanácskozáson huszonhét napirendi pont kerül a városanyák és -atyák el, amely kiegészülhet még több sürgősségi indítvánnyal is. Az ellenzék több egyéni képviselő indítványt nyújtott be: Manninger Péter (Fidesz-KDNP) többek között a “szájzár-rendelet” hatályon kívül helyezését kéri. Az ülés 8 órakor kezdődik, nyilvános, azon hallgatóként bárki részt vehet.

A tervezett napirend:

NAPIREND ELŐTT: 

– Beszámoló: a.)   a   lejárt   határidejű    határozatok    végrehajtásáról,  az    átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról; 

– Tájékoztató:     b.)  a jelentősebb beruházásokról – 2019. XII. hó;

c.)    munkaterven szereplő napirend halasztásáról 

N A P I R E N D:

NYILVÁNOS ÜLÉS:

1. Váci Városfejlesztő Kft. Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Matkovich Ilona megbeszélése Rétvári Bencével

2. Váci Városfejlesztő Kft. Versenyeztetési Szabályzatának módosítása             

3.)  Vác, 20809 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlan értékesítése

4.)  Veres Istvánné Vác, 4530/302 hrsz-ú földterületre vonatkozó vételi szándéka

5.)  Pazsitka Károly kérelme – vételi szándék

6.)   Likviditási jelentés

7.)   Rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 2/2019.(II.15.) sz. rendeletről

8.)  Megállapodás az építésügyi igazgatási feladatok átadásáról

9.)  Szándéknyilatkozat múzeumi épületek tulajdonba vételére

10.)  294/2019. (XI.26.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása

11.)   Nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

12.)  Elővásárlási jog a 6381 hrsz-ú ingatlanra

13.)  Elővásárlási jog a 0357/87 hrsz-ú ingatlanra

14.)  Elővásárlási jog a 0279/16 hrsz-ú ingatlanra

15.)  Településrendezési eszközök módosításának indítása településrendezési szerződések keretében, egy eljárásban a 4397/1, 7002/2, 7002/8, 0360/41-43 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Külföldi diákok jártak a városházán

16.)   Szándéknyilatkozat fogorvosi szerződés ügyében

17.)  Rendeletmódosítás – az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 21/2014.(VI.20.) sz. rendeletről

18.)  Önálló képviselői indítvány a váci polgárok megkövetéséről

19.)  Önálló képviselői indítvány a Budapestre ingázó munkavállalók védelmében

20.)  Önálló képviselői indítvány a „szájzár-rendelet” hatályon kívül helyezéséről

21.)  Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra

22.) Napirend utáni hozzászólások

23.) Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS: 

24.)  Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről

25.)   Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól

26.)    Fellebbezés a 66/2959-1/2019.11.25. sz. határozat ellen

27.)    Fellebbezés a 66/2978-1/2019.11.25. sz. határozat ellen ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!