A város idei költségvetése számokban

A februári testületi ülésen több mint egy órás vitát váltott ki az idei költségvetés tárgyalása. A felvezetésben Matkovich Ilona polgármester ismertette a büdzsé főbb számait, rendelkezéseit.

Működési költségvetés

A költségvetés készítése során figyelembevételre kerültek a 2020. évi önkormányzati koncepcióban megfogalmazott célok és a 2020. évi központi költségvetés önkormányzatokra vonatkozó előírásai. Egyeztetések történtek a költségvetési szervek vezetőivel, a polgármesteri hivatal vezetőivel és a gazdasági társaságok vezetőivel – hangzott el.

„A tárgyalások eredményeként a 2020. évi költségvetés induló főösszege 7 milliárd 526 millió 698 ezer forint. Ebből a működési bevételek 6 milliárd 653 millió 171 ezer forint, amely a tavalyi működési bevételeknél közel 500 millió forinttal magasabb összegben került megtervezésre.

Ennek okai a következők: a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására kapott központi támogatás összege 100 millió forinttal magasabb az előző évinél. Az új adónem, a telekadó bevezetése, mely a rendelkezésre álló földhivatali adatok alapján 65 millió forintban került megtervezésre. Az építményadó esetében az adómérték emelése és a reklámhordozók adójának bevezetése 140 millió forint többletforrást biztosít az idei évben. A legjelentősebb emelkedés az iparűzési adó bevétel esetében várható, az előző évi 2 milliárd 700 millió forinttal szemben 2 milliárd 950 millió forintban került megtervezésre, melynek oka, hogy az iparűzési adóalap 2018-ról 2019-re 18 milliárd forinttal emelkedett.

Meg kell említeni, hogy az előző évekhez hasonlóan 2020-ban sem számíthatunk működési támogatásra a központi költségvetésből. Ennek oka az egy lakosra jutó adóerőképesség összege, mely esetünkben 55.563 forint. A magas adóerőképesség miatt 525 millió 206 ezer forint központi támogatástól esik el az önkormányzat, mely összeg a nehezebb helyzetben lévő önkormányzatok támogatására szolgál. Emellett az oktatási intézmények működtetési feladataihoz az önkormányzatnak hozzá kell járulnia úgynevezett szolidaritási hozzájárulás fizetésével. Ennek összege 151 millió 32 ezer forint, mely 90 millió forinttal magasabb az előző évi elvonás összegénél. Ezeket figyelembe véve látható, hogy az önkormányzat közel 680 millió forint központi forrástól esik el.

A működési bevételekhez kapcsolódóan a működési kiadások, melyek a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, dologi és egyéb folyó kiadásokat, segélyeket és támogatásokat foglalják magukba, 6 milliárd 335 millió 738 ezer forint összegben kerültek megtervezésre. A személyi juttatások esetében a minimálbér és a garantált bérminimum 8 %-os emelkedése közel 100 millió forintos többletterhet jelent az önkormányzat számára hiszen a 754 fő közalkalmazott, illetve köztisztviselőből közel 450 fő minimálbéren dolgozik.

A nehézségek ellenére a közalkalmazotti cafetériát a tavalyi szinten 8 ezer forint/fő/hó összegben biztosítjuk a dolgozók részére. Ez éves szinten mintegy 82 millió forintos kiadással jár.

A segélyek is 80 millió 500 ezer forintban biztosításra kerültek a költségvetésben.

Fontos a városüzemeltetés biztosítása, melyet a városfejlesztő kft lát el feladatellátási szerződés alapján az itt jelentkező célokra. Például parkfenntartás, közvilágítás, épületkarbantartás, településtisztaság, utak karbantartása. Ezekre a célokra 1,2 milliárd forint került elkülönítésre, mely 150 millió forinttal magasabb az előző évben biztosított összegnél.

Mindezek eredményeként a működési bevételek és kiadások különbözete 317 millió 433 ezer forintos bevételi többletet mutat, ez az összeg részben fedezetet nyújt az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásaira.”

Felhalmozási költségvetés

A bevételi oldalon 873 millió 527 ezer forint került megtervezésre, melyből 400 millió forint előző évi maradvány, átnyúló feladatellátásra ad fedezetet. 363 millió forint ingatlanértékesítés, az előző évben 542 millió forint volt tervezve. Felhalmozási célú támogatás a pályázatokhoz kapcsolódóan 77 millió 222 ezer forint, és szintén a pályázatokhoz kapcsolódóan a felhalmozási célra átvett pénzeszköz 28 millió 132 ezer forint – mondta el Matkovich Ilona.

„Felhalmozási kiadásként 1 milliárd 191 millió 140 ezer forint került megtervezésre. Ebből az összegből a felújítási célokat 65 millió 698 ezer forint szolgálja. Beruházási feladatokra 946 millió 407 ezer forint, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 113 millió 343 ezer, kölcsönök nyújtására 8 millió 866 ezer, tartalékképzésre 3 millió 400 ezer forint került megtervezésre. Az előző évben a TAO-s beruházásokhoz felvett kölcsönök idei évi törlesztőrészletére 53 millió 246 ezer forintot szükséges tervezni.

Kiemelt célok a beruházási feladatok közül a bölcsőde projekt eredményes megvalósítása, melyre a költségvetésben 333 millió 334 ezer forint került elkülönítésre. A másik kiemelt projekt a Vizes Sportok Házának a megvalósítása, melyre 233 millió 674 ezer forint került megtervezésre.
Az önkormányzat az elmúlt évben 2 óvodai projekt megvalósításához pályázott központi forrásra eredményesen, melynek következtében 39 millió 932 ezer forintból megvalósulhat a Hársfa utcai óvoda energetikai fejlesztése és 49 millió 890 ezer forintból pedig a Vám utcai óvoda konyhafejlesztése. Ezzel párhuzamosan természetesen egyéb fejlesztések is történnek idén, például a TAO-s pénzből és önkormányzati önrészből a városi uszoda szociális blokkjának felújítására az önkormányzat részéről több mint 30 millió forint került átadásra az év végén.

Szigorú takarékosság mellett, amely mind az intézményvezetők, mind a gazdasági társaságok vezetőinek a közreműködését igényli, egy megvalósítható költségvetést állítottunk össze” – tette hozzá végül a városvezető. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!