Holnap ülésezik a váci képviselőtestület

Szerdán tartja soros ülését a váci képviselőtestület. A tanácskozáson harminchárom nyílt míg egy zárt napirendi pont kerül a megtárgyalásra. Az ellenzék most is több egyéni képviselő indítványt nyújtott be, melyek mindegyike országépítő és városépítő önálló képviselői javaslat – olvasható a meghívóban.

NAPIREND ELŐTT:

– Beszámoló:   a.) a lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról; 

– Tájékoztató:  b.)   az értékvédelmi pályázatra benyújtott támogatási igényekről;

c.)    munkaterven szereplő napirend halasztásáról

N A P I R E N D

NYILVÁNOS ÜLÉS: 

1.)  Kbt. alapján kötött együttműködési megállapodás megszüntetése, földgáz beszerzés

2.)  Villamos-energia beszerzés

3.)  Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. 2019.I.01.-2019.XII.30. időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolója – végelszámolási időszakot megelőző, tevékenységet záró beszámoló

4.)  Vác, 1971 hrsz-ú beépítetlen területre benyújtott vételi szándék

5.)  Likviditási jelentés

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Javaslatokat várnak a "Vác Város Sportjáért" kitüntető címre

6.)  Rendeletmódosítás – Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) sz. rendeletről

7.)  Rendeletalkotás – Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

8.)  Rendeletmódosítás – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2012.(III.22.) sz. rendeletről

9.)   Rendeletmódosítás – az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 21/2014.(VI.20.) sz. rendeletről

10.)   Rendeletmódosítás – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló 9/2018.(III.23.) sz. rendeletről

11.)   Névhasználati Szerződés mellékleteinek módosítása – Vác és Környéke TDM Kft.

12.)  Beszámoló a Váci Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

13.)  Polgármester szabadságának ütemezése

14.)  Magyar u. – Rádi út – Luxemburg u. – MÁV vasútvonal – Forte telep déli határa – Vám u. – Nagymező u. – Vásár u. – Damjanich u. által határolt területen településrendezési eszközök módosítási eljárásának megindítása

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Javaslatokat várnak a "Vác Város Sportjáért" kitüntető címre

15.)  Településkép védelméről szóló rendelet módosításának partnerségi egyeztetés lezárása

16.)  HÉSZ módosítás – gépi parkolás tiltásának kivétele a Belváros és közvetlen környezete vonatkozásában

17.)  Elővásárlási jog a 0277/5 hrsz-ú ingatlanra

18.)   Vác, 1666 hrsz-ú út egy részének értékesítése

19.)  dr. Matiny Ádám kérelme – tulajdonosi hozzájárulás

20.)  2019. évi egészségügyi primer prevenciós pályázatok szakmai és pénzügyi beszámolói

21.)  Szociális Szolgáltatások Háza – Hajléktalan ellátás működési engedély módosítása

22.)  Váci Női Kézilabda SE kérelme

23.)  Országépítő és városépítő önálló képviselői indítvány a parkoló kapacitás bővítésének előkészítéséről

24.)  Országépítő és városépítő önálló képviselői indítvány szabadtéri többcélú atlétikai és sportpálya kialakításának (kézilabda, kispályás foci, streetball, kosárlabda, röplabda, futópálya) előkészítéséről

25.)  Országépítő és városépítő önálló képviselői indítvány a városi sportcsarnok felújításának, energetikai korszerűsítésének előkészítéséről

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Javaslatokat várnak a "Vác Város Sportjáért" kitüntető címre

26.)  Országépítő és városépítő önálló képviselői indítvány a 2-es főút Iskolaváros csomópontjának átalakításának megvalósítására

27.)  Országépítő és városépítő önálló képviselői indítvány Vác Városi Strandfürdő felújításának előkészítéséről

28.)  Országépítő és városépítő önálló képviselői indítvány a Madách Imre Művelődési Központ felújításának előkészítéséről

29.)  Országépítő és városépítő önálló képviselői indítvány az Iskolavárosban tornaterem/tornacsarnok létesítésének előkészítéséről

30.)  Országépítő és városépítő önálló képviselői indítvány az Iskolaváros központjának számító Bocskai téren park kialakításának előkészítéséről

31.)  Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra

32.) Napirend utáni hozzászólások

33.) Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS: 

34.)    Önkormányzati képviselő méltatlanságának vizsgálata

A testületi ülés reggel 8 órakor kezdődik és a nyilvános részen bárki részt vehet. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!