Elmaradt a testületi ülés, de döntések születtek

A koronavírus terjedése miatt az éves munkatervben március 18-ra tervezett váci képviselőtestületi ülés – a képviselők és az ülésen közreműködők egészségének megóvása érdekében – Matkovich Ilona polgármester döntése értelmében nem lett megtartva – írja a vac.hu.

A veszélyhelyzetben érvényes rendelkezések a települések polgármesterét hatalmazzák fel, hogy a képviselő-testület akadályoztatása esetén – néhány, törvényben szabályozott eset kivételével – teljes jogkörrel hozzon döntéseket. Így a városvezető – előzetesen bekérve képviselőtársaitól a tervezett módosító javaslataikat, majd azokat figyelembevéve – a szakbizottságok által már megtárgyalt, illetve a plenáris ülésre benyújtott előterjesztések közül többen döntéseket hozott.

Ezek főleg azokat a határozati javaslatokat érintették, melyekben határidő szabta meg a döntés meghozatalát, illetve a város gazdasági érdeke, a váci polgárok mindennapos életvitele vagy törvényi/rendeleti kötelezés miatt szükségesek voltak. Matkovich Ilona ezen döntéseiben a szakbizottsági állásfoglalásaira, jogászok véleményére, illetve a képviselőktől beérkezett javaslatokra támaszkodott. Az alábbiakban ezek közül a legfontosabb, hatályba lépő határozatokat ismertetjük.

– Vác Város Levéltára intézményvezetői feladatkörére kiírt pályázat eredményes volt, szakminiszteri jóváhagyást követően újabb öt esztendőre dr. Horváth Ferenc lesz az igazgató.

– Elfogadásra került három önkormányzati kulturális intézmény (levéltár, múzeum, könyvtár) 2019-re vonatkozó szakmai beszámolója és idei munkaterve.

– Vác – az adóerőképesség miatti csökkentett központi támogatás miatt – idén is igényel állami forrást az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” elnevezésű pályázaton.

– A benyújtott rendeletmódosítások fele (az említett érvek alapján) már most hatályba lép – ezeket majd külön írásban ismertetjük.

– Kismértékben átalakul a polgármesteri hivatal belső szerkezete, létrejön például a Fejlesztési Osztály.

– Érvénybe lép a Közbeszerzési Szabályzat módosítása és az idei Közbeszerzési terv.

– Néhány kisebb, a Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó kérések jóváhagyásra kerültek.

– Kiírják a színház ügyvezetői pályázatát, eredményessége esetén nyáron kinevezett igazgatója lehet az intézménynek.

– Aláírásra kerülhet a Cházár András EGYMI infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó együttműködési megállapodás.

– Mint ahogyan a volt Karacs kollégium tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozata is aláírásra kerülhet.

– A város – mint tulajdonos – részéről szintén megteremtődtek a feltételei a FOCI SULI Alapítvány iskolavárosi pályafelújításának.

– Csatlakozik a város ahhoz a kezdeményezéshez, hogy az érintett települések kérjék a Vác-Veresegyházi vasútvonal (71. sz.) uniós támogatásból történő felújítását.

– Vác beadja pályázatát a Görög templom felújítására, ehhez a polgármester elkülönítette a szükséges önrészt a költségvetésből.

Mint ahogyan az eredetileg a zárt ülésre rendelt előterjesztések nagy részénél, a nyílt ülés témái közül is egy sor megtárgyalását és döntéshozatalát – amennyiben lehetséges majd – a plenáris ülés tárgyalására és határozathozatalára halasztotta Matkovich Ilona. Ilyen például néhány helyi rendeletben tervezett változtatás, az ingatlanok eladásával kapcsolatos előterjesztések, a támogatott szervezetek, alapítványok 2019-es szakmai és pénzügyi beszámolói, továbbá a személyiségi jogok miatt zárt ülésre tervezett döntéshozatalok – írja a városi honlap. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!