Szerdán ülésezik a városi képviselőtestület

Szerdán tartja soros ülését a váci képviselőtestület. A tervek szerint a 48 napirendi pontot tárgyalnak meg majd a tanácskozáson. Zárt ülésen foglalkoznak Pető Tibor (Fidesz-KDNP) képviselő méltatlansági ügyével. A reggel nyolc órakor kezdődő ülés nyilvános részén bárki részt vehet.

NAPIREND ELŐTT:

– Tájékoztató:    

a.)    a   lejárt   határidejű    határozatok   végrehajtásáról,  az  átruházott   hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról;

b.)   munkaterven szereplő napirend halasztásáról

N A P I R E N D: 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

1.) Vác Város Levéltára intézményvezetői álláshelyének betöltésére érkezett pályázat elbírálása

2.) Vác Város Levéltára 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve

3.) Katona Lajos Városi Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve

4.) Tragor Ignác Múzeum 2019. évi szakmai beszámolója és 2020. évi munkaterve

5.) Beszámoló a 2019. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról

6.) Likviditási jelentés

7.) „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” – támogatási kérelem benyújtása

8.) Rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2016.(III.18.) sz. rendeletről

9.) Rendeletmódosítás – a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 13/2016.(III.18.) sz. rendeletről

10.) Rendeletmódosítás – a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről szóló 46/2012.(XI.23.) sz. rendeletről

11.) Rendeletmódosítás – a közterületek használatáról és rendjéről szóló 34/2014.(XI.14.) sz. rendeletről

12.) Rendeletmódosítás – a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló 31/2016.(VII.15.) sz. rendeletről

13.) Rendeletmódosítás – a fás szárú növények védelméről szóló 10/2014.(III.21.) sz. rendeletről

14.) Rendeletmódosítás – a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról szóló 30/2018.(VIII.14.) sz. rendeletről

15.) Rendeletmódosítás – A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 35/2014.(XI.14.) sz. rendeletről

16.) Váci Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának jóváhagyása

17.)  Közbeszerzési Szabályzat módosítása

18.) 2020. évi Közbeszerzési terv

19.) Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázat kiírása

20.) Szociális Szolgáltatások Háza Alapító okirat módosítás

21.) Magyar u. – Rádi út – Vásár u. – Damjanich u. által határolt területen területhatárolás változtatása

22.) Településrendezési eszközök módosítása – 4397/1, 7002/2, 7002/8, 0360/41-43 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában

23.) Elővásárlási jog a 0279/16 és a 6328 hrsz-ú ingatlanokra – határozat visszavonása

24.) Hekk-terasz fennmaradási engedélyezése

25.) Cházár András EGYMI infrastrukturális fejlesztése

26.) Beszámoló Vác város 2019. évi környezeti állapotáról

27.) Tulajdonosi hozzájárulás a FOCI SULI Közhasznú Alapítvány részére a szérűskerti műfüves pálya felújításához  

28.) Közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodás megszüntetése

29.) Vác Város Önkormányzat által nyújtott támogatások szakmai és pénzügyi beszámolói

30.) Váci Kajak Kenu Sportegyesület kérelme

31.) Veresegyház polgármesterének kérelme

32.) Dóm-Home Kft. kérelme

33.) Dóm-Home Kft. kérelme – tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

34.) Vác, Széchenyi u. 17. fsz. 1. sz. üzlethelyiség bérlőjének kérelme

35.) Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 6-7. sz. alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme

36.) Vác, 20809 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlan értékesítése

37.) Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra

38.) Napirend utáni hozzászólások

39.) Képviselői kérdések

ZÁRT ÜLÉS:

40.) Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről

41.) Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól

42.) Önkormányzati képviselő méltatlanságának vizsgálata

43.) Vác, Csányi krt. 26. IV/3. – vételi szándék kérelem

44.) Vác, Kossuth u. 2. fsz. 2. – vételi szándék kérelem

45.) Vác, Dózsa Gy. út 25. fsz. 7. – vételi szándék kérelem

46.) Fellebbezés ápolási támogatás ügyében – 43-24

47.) Fellebbezés ápolási támogatás ügyében – 43-26

48.) Fellebbezés ápolási támogatás ügyében – 43-27

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!