Városi döntések: vágni kell a sövényt és a füvet

Még 2016-ban fogadta el a képviselőtestület a közösségi együttélés szabályait tartalmazó és a szankciókat felsoroló helyi rendeletét, amelyet azóta többször is módosítottak. Legutóbb az elmaradt márciusi tanácskozás miatt polgármesteri hatáskörben került sor kiegészítésekre, amelyek a polgárok nagy részét közvetlenül érintik. Szó van egyebek között az autósok kilátását akadályozó sövényekről, a közterületeken a fűvágásról és a tisztántartásról.

A rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy ismét több ponton módosítani kell – áll az indoklásban. Most szabályozták az útkereszteződések, a gyalogátkelőhelyek közelében telepített sövény, cserje maximális megengedett magasságát, a sétálóutcában található ingatlanok használóinak a közterület rendben tartására vonatkozó feladatait, továbbá az ingatlan használójának kötelezettségét a közterület rendben tartására a korábban megállapított kétméteres területsáv helyett az úttestig terjedő teljes területre – bele nem értve az ezen területet átszelő kerékpárút részeket.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Tájékoztatás hivatali szünetről

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: „nem gondoskodik arról, hogy az ingatlanán, valamint az ingatlana telekhatárától az úttestig terjedő közterületen telepített fás szárú növény (a fák kivételével) magassága az útkereszteződésektől, illetve a gyalogátkelőhelyektől számított 7 méteren belül ne haladja meg a 80 centiméteres magasságot”.

A rendelet) 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „nem gondoskodik az ingatlan a telekhatárától az úttestig terjedő közterületen – beleértve az árkokat is, azonban bele nem értve az ezen területet átszelő kerékpárút részeket – gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a lomb gyűjtéséről, a fű vágásáról, amelynek magassága nem haladhatja meg a termőföld felső síkjától számított 30 centimétert”.

A rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: „nem gondoskodik a sétáló utcában (forgalom elől elzárt területen, ahol nincs padka és járda kijelölve) az ingatlanától mért 4 méter széles sávban a közterület tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről”.

A rendelet 9. § (3) bekezdés I) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolat folyamatos – kivéve az ezen területet átszelő kerékpárút részeket – síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik”.

A szövegből egyértelmű, hogy a módosításokkal fontos szabályokat írtak elő az ingatlantulajdonosok számra, akiknek a jövőben is közre kell működniük a város rendjének, tisztaságának fenntartásában. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!