Városi email címre várják az engedélykötelezettségi bejelentéseket

Egy rövid tájékoztatás jelent meg a városháza honlapján, amelyben dr. Zsidel Szilvia jegyző közli, hogy a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Kormányrendelet hatálya alá tartozó eljárásokkal kapcsolatos bejelentést 2020. május 18. napjától a következő címen fogadja a polgármesteri hivatal: bejelentes@varoshaza.vac.hu.

A rendelet szerint az engedélyköteles tevékenység – a rendeletben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az 5. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát. A szóbeli közlésről feljegyzést kell készíteni. A tevékenység végzőjét más jogszabály alkalmazásában engedéllyel rendelkezőnek kell tekinteni.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  44 napirendet tárgyal szerdán a képviselő-testület

A hatóság az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyben, valamint azon ügyben, amelynél a sommás eljárás feltételei fennállnak, döntést hoz.

A nem túl hosszú rendelet végén felsorolják azokat a kivételeket, amelyekre ez a jogszabály nem terjed ki. A rendelet hatálya alól kivett ügyek közé tartozik például az anyakönyvi engedélyezés, a jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése, a vezetékjog engedélyezés, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások

Ugyancsak nem tartoznak a rendelet hatálya alá a kisajátítási eljárások, a kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek, a földügyi és földforgalmi eljárások, az erdő igénybevételével összefüggő ügyek, a termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  44 napirendet tárgyal szerdán a képviselő-testület

Kivették a jogszabály hatálya alól a fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárásokat, a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásokat, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezéseket, a veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezését, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárásokat, valamint a köznevelési nyilvántartásba vételi és engedélyezési eljárásokat.

A teljes kormányrendelet itt olvasható el. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments