Városi email címre várják az engedélykötelezettségi bejelentéseket

Egy rövid tájékoztatás jelent meg a városháza honlapján, amelyben dr. Zsidel Szilvia jegyző közli, hogy a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Kormányrendelet hatálya alá tartozó eljárásokkal kapcsolatos bejelentést 2020. május 18. napjától a következő címen fogadja a polgármesteri hivatal: bejelentes@varoshaza.vac.hu.

A rendelet szerint az engedélyköteles tevékenység – a rendeletben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az 5. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Papp Ildikó már nem a Tourinform vezetője, helyét a színház igazgatója vette át

Az értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát. A szóbeli közlésről feljegyzést kell készíteni. A tevékenység végzőjét más jogszabály alkalmazásában engedéllyel rendelkezőnek kell tekinteni.

A hatóság az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyben, valamint azon ügyben, amelynél a sommás eljárás feltételei fennállnak, döntést hoz.

A nem túl hosszú rendelet végén felsorolják azokat a kivételeket, amelyekre ez a jogszabály nem terjed ki. A rendelet hatálya alól kivett ügyek közé tartozik például az anyakönyvi engedélyezés, a jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése, a vezetékjog engedélyezés, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Papp Ildikó már nem a Tourinform vezetője, helyét a színház igazgatója vette át

Ugyancsak nem tartoznak a rendelet hatálya alá a kisajátítási eljárások, a kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek, a földügyi és földforgalmi eljárások, az erdő igénybevételével összefüggő ügyek, a termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások.

Kivették a jogszabály hatálya alól a fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárásokat, a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásokat, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezéseket, a veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezését, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárásokat, valamint a köznevelési nyilvántartásba vételi és engedélyezési eljárásokat.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Papp Ildikó már nem a Tourinform vezetője, helyét a színház igazgatója vette át

A teljes kormányrendelet itt olvasható el. ♦

NAPLÓ+ előfizetés!
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments