Városi kitüntetésekre várnak javaslatokat: díszpolgári címre és Pro Urbe-ra

Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestületének 63/2013. (XII.13.) számú rendelete szól a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról. A város érdekében kifejtett kiemelkedő munka elismerésére: Vác Város Díszpolgára; Pro Urbe: egyéni; Pro Urbe: közösségi kitüntetés adható.

Vác Város Díszpolgára

A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 4-5. §-ának értelmében: „4. § (1) Vác városa érdekében, hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális, egyéb tevékenysége, vagy az egész életpályája során a város hírnevét öregbítő és történelmileg is maradandót alkotó személy részére „Vác Város Díszpolgára” kitüntető cím (továbbiakban: díszpolgári cím) és az ezt tanúsító díszoklevél adományozható.

(2) E kitüntetést Vácról elszármazó, külföldön élő, illetve a rendelet hatályba lépését követően elhalálozott személy is megkaphatja.

5. § (1) A díszpolgári cím és díszoklevél adományozását a javasolt személy megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával, a képviselőtestület tagja, továbbá Vác város polgára kezdeményezheti, valamint Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei. A javaslatokat minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

Pro Urbe

A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 6. §-ának értelmében: „6.§ (1) A Pro Urbe kitüntetés annak adományozható, aki Vác város érdekében maradandó, kiemelkedő, jelentős tevékenységet folytatott tudományos, kulturális, sport területen. Továbbá adományozható önfeláldozó és lelkiismeretes munka, életmű elismeréseként is.

(2) Kitüntetésből egyéni és közösségi is adható.

(3) Kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a város szakmai, érdekvédelmi és politikai szervezete, egyházi szervezet, valamint Vác város polgára, Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei, továbbá civil szervezet is döntéshozó szervének többségi döntéssel meghozott javaslatával. A javaslatot a javasolt személy vagy közösség megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy a javasolt személy nevét, címét, a javaslat indokait Matkovich Ilona polgármesternek címezve, 2020. június 15-ig, postán: a 2600 Vác, Március 15. tér 11. szám levélcímre, elektronikus úton: a sajto@varoshaza.vac.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni – írja a városháza közleményében.

A kitüntetések átadása 2020. augusztus 20-án, a Szent István napi ünnepségen, a város lakosságának nyilvánossága előtt, ünnepélyes keretek között történik, amennyiben a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnik. ♦
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments