Városi kitüntetéseket adtak át a testületi ülés előtt

A koronavírus veszélyhelyzet miatt ezúttal a testületi ülés előtt került sor több városi kitüntetés átadására. A díjakat Matkovich Ilona polgármester, Fehér Zsolt bizottsági elnök adta át. A méltatásokat Inotay Gergely alpolgármester olvasta fel.

Váci Katedra kitüntető címet vehetett át Rakonczai Róbertné, aki 1980-ban kezdte óvónői pályafutását, a Vác Alsóvárosi Óvodában 1992 óta dolgozik. Gyermekközösségben példamutató magatartással rendelkező, segítőkész, kreatív, minden területen magas teljesítményt nyújtó empatikus, gyermekszerető, következetes, jó konfliktuskezelő és türelmes személy. Kiváló kapcsolatban állt a szülői/nevelői közösségeivel. Kimagasló munkájáért és nyugdíjba vonulása alkalmából egész pályájának, pedagógiai hitvallásának eredményeként érdemes a Váci Katedra-díjra.

Szintén ebben a díjban részesült Vári Tercia, a Váci Madách Imre Gimnázium intézményvezető-helyettese. Tanári pályáját 2001-ben az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolában, helyettesítő szaktanárként kezdte, majd 2003-tól osztályfőnök és munkaközösség-vezető megbízást is kapott. 2006-tól már nevelési igazgatóhelyettesi pozícióban tevékenykedett. 2018 augusztusában a gimnáziumban intézményvezető-helyettesi megbízást kapott, melyet azóta is fáradhatatlanul, magas színvonalon végez. A karrierjének gyors felívelése is igazolja munkája iránti szakmai elkötelezettségét, rátermettségét és professzionalizmusát. Olyan hiteles pedagógus, akit példaként lehet állítani minden tanár elé. E példamutató szakmai életút eredményeképp érdemelte ki a Váci Katedra-díjat.

Váci Katedra díjban részesült még Sándori Lívia, aki 1985-től a váci Cházár András EGYMI dolgozója. Kezdetektől elhivatottan végezte munkáját az óvodában, az iskolában és a kollégiumban nevelőtanárként és munkaközösség – vezetőként. Egy évet leszámítva, 1993-tól az intézmény igazgatóhelyettese, illetve intézményvezető-helyettese. Munkáját a hosszú évek alatt a lelkiismeretes, a tudatos és a tervszerű vezetési stílus jellemezte. Idén 35. éve, hogy belépett az épület kapuján, és azóta töretlen hittel, az intézmény biztos pontjaként végzi gyógypedagógusi hivatását és vezetői feladatait.

Vác Város oktatását segítő munkáért kitüntető címet vehetett át Ruzsikné Jelinek Gabriella, aki közel 20 éve a Váci Deákvári Óvoda Újhegyi úti tagóvodájának munkatársa. Munkáját lelkiismeretesen, precízen végzi. Több városi rendezvényen segítőként vesz részt, amelyek az óvodás és iskolás gyermekek számára került megrendezésre. Oszlopos tagja a Gyadai élménytúrának, Mikulásfutás, Fut a Vác megszervezésének, lebonyolításának.

Ugyanebben a díjban részesült Havai Ildikó, aki a Váci Radnóti Miklós Általános Iskolában iskolatitkárként végzi munkáját 2014 óta. Az intézmény sikeres és szabályos működésének nélkülözhetetlen munkatársa. Mindig aktívan, becsületesen, lelkiismeretesen, következetesen és kiemelkedő szakmai ismeretekkel segíti a vezetőség és a pedagógusok nevelő-oktató munkáját. Példamutató az emberi magatartása, hozzáállása, segítőkészsége az iskola vezetőségéhez, a kollégákhoz, a diákokhoz és a szülőkhöz egyaránt Az elmúlt időszakban végzett színvonalas, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkájával érdemelte ki a díjat.

Vác Város oktatását segítő kitüntető címet vehetett át Forró Judit is, aki 2002-től dolgozik Cházár András EGYMI intézményében. Lelkesen, nagy odaadással segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek komplex fejlesztését. Türelemmel, szeretettel fordul a sérültek gyermekek és családjuk felé. Munkájában pontos, precíz, figyelme mindenre kiterjed. Minden feladatot elvállal, maximálisan megold. Kreatív, sok jó ötletével és kézügyességével esztétikussá varázsolja intézményünk környezetét. Munkáját szereti, lelkiismeretesen végzi, ezért nemcsak a kollégái, hanem a szülők és a tanulók is elismerik, megbecsülik.

Vác Város Tehetséggondozásáért kitüntető címet adományoztak dr. Oros Csabánénak, aki óvodapedagógus a Kisvác-Középvárosi Óvodában. Munkáját lelkiismeretesen, hozzáértéssel végzi. Érzékeny a gyermekek problémái iránt, a csoportjába járó cukorbeteg gyermek ellátásában lelkiismeretesen részt vett, a család és az óvodapedagógusok között példaértékű együttműködés jött létre. Segítőkészsége nem csak a gyermekcsoportban, hanem a felnőtt közösségben is kiemelkedő. Nagy hangsúlyt fektet az önképzésre, a továbbképzéseken szerzett tapasztalatokat tudatosan építi be saját pedagógiai gyakorlatába.

Ezt a kitüntetést vehette át Grauszman László is, aki gyermekszeretettel, a tehetség időbeni felismerésével, kibontakoztatásával, korszerű módszertani és művészeti ismeretek birtokában tanít a Váci Juhász Gyula Általános Iskolában. Szeretetteljes és biztonságos környezetet, a gyerekekkel az őszinteségen alapuló bizalmi viszonyt alakít ki. Felfedeztető, élményszerű tevékenykedtetéssel fenntartja a gyerekek érdeklődését, növeli motivációjukat. E lelkes és tartalmas pedagógus-munka okán méltán érdemes a tehetséggondozásért alapított kitüntetésre.

Vác Város Egészségügyéért kitüntető címet kapott Nagy Magdolna, aki a váci egészségügy teljes kontinuumára való rálátása révén mindennapi munkáját már több mint két évtizede kiválóan végzi! Kiemelkedő a betegek iránti empátiás képessége, kedvessége és sokszor szükséges asszertivitása is. Az évek során a váci betegek megszerették, bármikor bizalommal fordulnak hozzá, mert tudják tőle telhetően mindig maximálisan segít. Jó kapcsolata van a körzeti ápolókkal, védőnőkkel és házi betegellátó szolgálatokkal. Kitartó, elkötelezett és példamutató munkája miatt érdemes Vác Város Egészségügyéért kitüntető címre.

Az elismerésekhez szívből gratulálunk! ♦

[frontpage_news widget=”48959″ name=”A LEGFRISSEBB”]

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments