Idén is díjazták a város kiváló diákjait

Mint minden évben idén is a szeptemberi testületi ülés elején adták át a 2019/2020-as tanév kiváló diákjainak a városi elismeréseket. A díjakat Kiss Zsolt alpolgármester és Fehér Zsolt bizottsági elnök nyújtotta át a tehetséges fiataloknak.

Kondér Csanád a Váci Petőfi Sándor Általános Iskola volt 8.b. osztályos tanulója: Csanád tanulmányaiban maximalista, aktivitása, szorgalma, felkészültsége, hozzáállása minden területen kiemelkedő. Érdeklődése sokrétű, rendkívül tájékozott, iskoláját olyan komplex versenyeken képviseli, ahol nemcsak tudását, hanem rátermettségét is bizonyítani tudja (pl. prezentációt tart angol nyelven). Teherbíró képessége átlagon felüli. Közösségének igazi vezéregyénisége, segítőkészségének, találékonyságának, problémamegoldó képességének köszönhetően mindenki megbecsülését és tiszteletét kivívja. Tanulmányai mellett a sport területén is nagyszerűen helytáll: kézilabda csapatának évek óta oszlopos tagja.

Kiemelkedően magas versenyeredményei, kitüntetései a teljesség igénye nélkül: Pest megyei komplex angol nyelvi versenyen 7.-8. helyezés,„Fejtsünk rejtvényt angolul” városi verseny 2. hely, Madách Imre Gimnázium „Skócia” angol nyelvi verseny 1. hely,„Duna-Dráva a Tehetségekért” Ösztöndíj nyertese, Petőfi Iskola kiváló tanulója.

Liszi Luca Éva a Váci Földváry Károly Általános Iskola volt 8.t. osztályos tanulója: Luca céltudatossága, belső motiváltsága, kitartása, előrelátó gondolkodása, alázatos hozzáállása a tanuláshoz, szerénysége példaértékű a mai világban. A tanuló a tudásával, tehetségével és sokrétű érdeklődésével hamar kitűnt társai közül. A felső tagozaton minden tanév végén nevelőtestületi dicséretben részesült.

Érdeklődési körének megfelelő versenyeken bejutott országos vagy megyei döntőkbe: Lotz János Helyesírási és Szövegértési Verseny – országos, 6. hely; ebben az évben Lotz János Helyesírási és Szövegértési Verseny – megyei 5. helyezést ért el így meghívást kapott az országos döntőbe; Teleki Pál Országos Földrajz Verseny – megyei, 4. hely; Országos Történelem Verseny ált. iskola 7-8. osztálya számára – megyei, 6. hely.

A mozgás a mindennapjai részét képezi, többféle sportot kipróbált, mint a lovaglás, karate, de a sportok közül az atlétika áll hozzá a legközelebb, különböző szakágakban indult korábban egyénileg és csapatversenyeken is: Korcsoportos Diákolimpia – körzeti döntő egyéni / csapat, 2.hely; Németh Miklós Gerelyhajító Verseny – nemzetközi, 7. hely; Magyarország Ifjúsági és Serdülői Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnokság, országos, 5. hely.

Szabadidejében nagyon szeret rajzolni, festeni, sikeresen indult több rajzpályázaton. A legkiemelkedőbb a Generali Biztosító Országos Rajzpályázat – országos, 1. hely. 2019 őszén a „Duna-Dráva a Tehetségekért” Ösztöndíj nyertese.

Általános iskolai tanulmányainak zárásaként nyáron letette a középfokú angol nyelvvizsgát. 

Kósa Dániel a Váci Radnóti Miklós Általános Iskola volt 8.a. osztályos tanulója: Dániel kiemelkedő versenytevékenységével, példamutató magatartásával és szorgalmával vált méltóvá a Kiváló Diák kitüntetésre. Céltudatos, kitartó, megbízható, sokoldalú személyiség, közösségével szemben fejlett empátiával rendelkezik.

Fő érdeklődési köre a matematika, ennek megfelelően minden évben indult és megyei vagy országos helyezést ért el a Zrínyi Ilona matematikaversenyen, melynek országos döntőjében 6. osztályosok között 58. helyezést ért el, a 7. osztályban a megyei fordulóban 5. helyezett lett, 8. osztályosok közt pedig 19. helyezést érte el. A Boronkay Levelező Matematikaversenyen az 5., 6. és 7. osztályban I. helyezés, az idén, mivel nem fejeződött be a verseny Dániel vezeti a nyolcadikosok ranglistáját. A Bolyai Matematika Csapatversenyeken 7. osztályban megyei 4. hely, 8. osztályban megyei 6. hely.

Az informatikai érdeklődése abban nyilvánul meg, hogy 2 éve programozást tanul a Logiscoolban, ahol a C4-es szintet érte el. Az Árpád-napok informatika versenyén 7. osztályban III. helyezést ért el.

Érdeklődik az informatika, a repülőgéptervezés és az építészet iránt. Műszaki-reál irányultsága mellett szabadidejét a művészeteknek, zenének és a sportnak szenteli: 5 éve tagja a Naszály és Cindróka Néptáncegyüttesnek, akikkel városi rendezvényeken, nemzetközi néptáncfesztiválokon lépnek fel.

Nyolc éve zongoráik a váci zeneiskolában és mindemellett még jut ideje sportolni: 6 éve kosárlabdázik a Váci Reménység Egyesületben.

Halász Gergő a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola volt 8.b. osztályos tanulója: Gergő a felső tagozatot mind a 4 évben kitűnő eredménnyel, példás szorgalommal és magatartással zárta. A magyar nyelv iránti érdeklődése megnyilvánul abban, hogy több anyanyelvi verseny megyei döntőjében dobogós helyezést ért el: Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 7. évfolyam: megyei 5. hely, országos 24. hely; Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 8. évfolyam: megyei 6. hely; „Föl, föl, vitézek” helytörténeti verseny 6. évfolyam: 3. hely,„Föl, föl, vitézek” helytörténeti verseny 7. évfolyam: 2. hely, „Szép magyar beszéd” – Kazinczy-verseny 7. évfolyam megyei/területi 2. hely.

Az iskolai Hangsúlyemelők nevű Beszélni nehéz diákkörének aktív tagja. A magyar mellett matematikai versenyeken is indult: Rácz László Matematika Csapatverseny 6. évfolyam: megyei 2. hely; Bolyai Matematika Csapatverseny 7. évfolyam: megyei 3. hely.

Szabadidejében hat éven át zongorázott is. Hat éves korától kézilabdázik, negyedik osztálytól a Váci KSE csapatában játszik. Hatodik évfolyamon a diákolimpián a kézilabdacsapattal megyei 3. helyezést értek el.

Debreczeni Eszter a Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8.z. osztályos tanulója: Eszter példás magatartású, szűkebb és tágabb közösségének aktív, tevékeny tagja. Az osztály közösségében és a Váci Székesegyház Gyermekkórusában, a váci 811. számú Szent József cserkészcsapatban jó ötleteivel, kitartó munkájával, társaival együttműködve szolgálja az iskola és társai érdekeit. Kötelességtudata, csapatszelleme és munkafegyelme, munkabírása kitartó, koncentráló képessége itt is és a tanulmányiban is kimagasló. Matematikai gondolkodása átlag feletti.

Gyakran énekel szólót, hangversenyeken fuvolázik, a sportban főleg atlétikában, ezen belül is városi vagy pl. budapesti futóversenyeken dobogós helyezéseket ért el. A magyar nyelvben is megmutatkozik tehetsége: ez évben az Apáczai Csere János Szövegértési Versenyen II. helyezést ért el; 2017-ben, I. 2018-ban pedig III. lett az Országos Anyanyelvcsavar Versenyen.

Környezetvédelem iránti érdeklődése révén helyi versenyeken is indult, ahol I., II., és III. helyezést ért el. Szorgalma és céltudatossága kiemelkedő. Felkészültségével, lényeglátásával a különböző versenyeken is kitűnő eredményeket ér el. Jövőképe, elképzelései reálisak. Igen jó humorú, kreatív diák, a problémamegoldó képessége kimagasló, az adott helyzetekre találékonyan, gyorsan ad megfelelő, kreatív, akár szokatlan válaszokat, megoldásai egyediek.

Eszter a középiskola elvégzése után egészségügyi vagy környezetvédelmi vonalon szeretne tovább tanulni.

Az általános iskola ez évben Eszternek adományozta a Karolina-díjat a nyolc év folyamán tanúsított kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért, szorgalmáért, tanulmányi versenyeken elért eredményeiért, valamint kulturális és közösségi munkájáért.

Duló Dominik Váci Juhász Gyula Általános Iskola volt 8.b. osztályos tanulója: Dominik nagyon érdeklődő, sokoldalú diák. Az iskolában és iskolán kívül is sokféle dologban megmutatkozik a tehetsége. Elsős kora óta kitűnő tanulója és büszkesége iskolának.

Rendszeres szereplője, mondhatni állandó főszereplője iskolai megemlékező műsoroknak. Az egyes szerepek alakításában rendkívül kreatív. A terjedelmes szövegeket rövid idő alatt megtanulja, és a hangulathoz, témához tökéletesen odaillő hangsúllyal adja elő. Korábban a helyi musicalstúdiónak is nagyon lelkes tagja volt, de a sport miatt ezt abbahagyta. Legnagyobb eredménye a sportban mutatkozott meg. Az atlétika először hobbinak indult, de tehetsége ott is hamar kiderült: 2018-ban az Országos Atlétika Csapatversenyen 3. helyezést értek el. 2018-ban a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulóján 6. helyezéssel végzett. 2018-ban „Túl a hulladékhegyen” vetélkedőn különdíjas lett. 2019-ben „HÓDítsd meg a biteket” országos informatikai-logikai versenyen 9. helyezést ért el.

Dominik nagyon megbízható, céltudatos feladatait precízen határidőre elvégzi. Szorgalmával és tehetségével gyakorlatilag hegyeket tud mozgatni. Bármi, amit eddig akár hobbiként is elkezdett, rövid időn belül eredményessé vált. Nagyon jól látja, hogy a céljai eléréséhez milyen utat kell bejárnia és kitartásával el is éri ezeket.

A 2019/2020. tanévben a „Duna-Dráva a Tehetségekért” Ösztöndíj nyertese.

Hekli Erzsébet Magdolna a Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium volt 8.a. osztályos tanulója. Erzsike hallássérült tanuló, aki elvesztette édesanyját és állami gondozásban nevelt gyermek, 5 éves kora óta jár az iskolába. Rendkívül szorgalmas, nagy tudásvágyú, jeles tanuló. Kedvenc tantárgyai a magyar, a történelem és a testnevelés. Már alsó tagozatos korától lelkes és sikeres résztvevője tanulmányi versenyeknek.

Második és harmadik helyezést ért el a Hallássérültek Hanyvári Pál Országos Kommunikációs versenyén szövegértésből és 1. helyezett lett a Hallássérültek Országos Borbély Sándor Tanulmányi Versenyén komplex anyanyelvi ismeretekből.

Felnőttekkel tisztelettudó, társaival barátságos, segítőkész. Súlyos hallássérült osztálytársainak kis „jeltolmácsként” segít a házi feladatok értelmezésében és a hallókkal való kommunikációban. A Siketek és Nagyothallók Szövetségének Országos Jelversenyén felső tagozatos csapatversenyben 2018-ban 1. helyezést értek el.

Fontos számára a mozgás és a sport. Még az iskola focicsapatának is tagja. A Hallássérültek Országos Cházár András Úszó Emlékversenyén csapatban és egyéniben is kiváló eredményeket ért el.

A Fogyatékkal Élők Országos Röplabda Diákolimpiáján idén 3. helyezett lett a csapat. Az Országos Atlétika Versenyen is több érmet szerzett, ezzel is öregbítve intézményünk hírnevét.

Iskolai ünnepségek, rendezvények állandó szereplője. Szabadidejében szívesen olvas, sőt ő maga is ír verset, rövid prózai műveket.

Önmagát így jellemzi: „Mindig várom a sulit, mert imádok tanulni.”

Szekrényessy Csanád Dávid a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola AMI volt 12.z. osztályos tanulója: zenei tehetsége a kezdetektől egyértelmű, elkötelezettsége messze kimagasló, munkája koncentrált, intenzív, napról napra haladóan folyamatos. Érdemjegyei is tükrözik ezt a mind magasabbra haladást, a magatartása is fokozatosan ennek szolgálatába állt. Egyebekben pedig derűs, kedves mindenben segítőkész. Osztályában és a diákság szélesebb körében is közszeretetnek örvend. Jellemző mondata volt – a kényszerűen maszkban megkezdett – írásbeli érettségi előtt (mintegy a többiek biztatására is): „Szemmel kell mosolyogni”.

Csanád utóbbi két évben nemzetközi versenyeken szerzett eredményei: 2019: VII. WWW STAR nemzetközi internetes zenei verseny 1. hely, Cittá di Filadelfia (Italia) nemzetközi zenei verseny 2. hely, Danubia Talents 2. hely. 2020: Wiener Danubia Talents 2. hely, VIII. WWW STAR nemzetközi internetes zenei verseny 1. hely és „Averseny reménysége” különdíj.

A „Duna-Dráva a Tehetségekért”, valamint „A nemzet tehetségeiért” ösztöndíjak nyertese 2019-ben. Zeneművészeti tanulmányait zongoraművész-tanárként kívánja folytatni.

Kende Zoltán a Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma, volt 12.p. osztályos tanuló: Zoltán négy év során céltudatosan, megbízhatóan küzdött céljai eléréséért. Vállalt kötelezettségeit pontosan és saját maga felé maximális elvárásokat támasztva végezte. Ez mind tanulmányi, mind versenyeredményein látszik. Mindemellett van és volt ideje környezete segítésére. Aktívan részt vállalt az osztály életében, összefogásában, közösségi programok szervezésében. Megbízható, társai számíthatnak segítségére. Iskolán kívül is dolgozik a környezetében élőkért.

Reál érdeklődése megmutatkozik versenyeredményein: OKTV Matematika I., 2019/2020 1. hely, egyéni; OKTV Matematika I., 2018/2019 5. hely, egyéni; Zrínyi Ilona/Gordiusz matematikaverseny szakközép kat. (11.o), 2018/2019, I.hely, egyéni; Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny szakgimn kat. (11.o),  2018/2019,  országos I.hely, egyéni; Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny III. kat. , 2016/2017, I. hely, egyéni.

Az iskola Zoltán munkáját a „Kiváló tanuló” és „A tanév kiváló versenyzője” díjjal ismerte el.

Kas Lívia a Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma, volt 12.N. osztályos tanuló: Lívia céltudatos, szorgalmas, kiemelkedően jó képességekkel rendelkező és minden tárgyból kiváló eredményeket felmutató diák volt öt éven keresztül. Minden évben több tantárgyból kapott dicséretet, volt olyan tanév, ahol nyolcat.

Versenyeredményeiben is megmutatkozik, hogy Lívia érdeklődik a biológia, kémia iránt: Irinyi országos kémia verseny: 25. (2017) és 9. hely (2018); biológiából és kémiából az OKTV II. fordulójába jutott (2019); kémiából 24. és biológiából 41. helyezést ért el az OKTV döntőjében (2020).

De nemcsak a reáltárgyakban jeleskedik, hanem a nyelveket is szereti, erről tanúskodnak további versenyeredményei: országos német nyelvű matematika verseny: 3. (2017), 2. (2018), 7. hely (2019); német nyelvből, az OKTV II. fordulójába jutott (2019); német nyelvből újra OKTV II. fordulóba jutott (2020).

Középiskolai tanulmányai végén angol és német nyelvből komplex középfokú nyelvvizsgát szerzett.

Kmetty Klaudia a Váci Madách Imre Gimnázium volt 12.c. osztályos tanulója: Klaudia gimnáziumi tanulmányai során többször is bizonyította humán tárgyak iránti elkötelezettségét. Nemcsak szívesen olvas, de ő maga is ír, történelmi témájú tanulmányával díjat is nyert. Osztályának Határtalanul utazásainak krónikása, történelmi témájú írásai megjelentek a Váci Napló online változatában is.

Erről tanúskodnak versenyeredményei: Kortárs magyar irodalom iskolai verseny, 10 évfolyamon 1. helyezés. Szintén 10. évfolyamon a Széchenyi Istvánról szóló irodalmi pályázaton országos 1. helyezést ért el. Tizenegyedik évfolyamon az OKTV-n magyar irodalomból és történelemből is, tehát együttesen a két tantárgyból országos 17. helyezést ért el, de 12. évfolyamon már az OKTV-n magyar nyelvből országos 1. helyezett lett.

Nemcsak Klaudia eredményeit kell hangsúlyozni, hanem állhatatos, példa értékű munkamódszerét. Kitartó, párját ritkítóan motivált. Szorgalmas, világra nyitott, kíváncsi, fejlődésre orientál. Nem beszűkült az érdeklődése, hisz más tudományos vagy művészeti ágakban, tantárgyakban is jól teljesít. S teszi mindezt mérhetetlen alázattal, szerénységgel. Nagyon elkötelezett, céltudatosan készül bölcsész pályára. Finom stílusérzéke, írói vénája egy még sokra hivatott szépíró ígéretét mutatja.

Munkáját a város 2018-2019-es tanévben már „Vác Város Kiváló Diákjaként ” elismerte, 2019-2020-as tanévben pedig a „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjas lett.

Fellinger Zsombor a Váci Madách Imre Gimnázium volt 12.d. osztályos tanulója: Zsombor kiváló nyelvérzékének köszönhetően tanulmányainak középpontjában a nyelv szerepel.

A gimnáziumot két nyelvvizsgával zárta , melyből az egyik, az olasz felsőfokú. 2017 és 2018-ban részt vett Olaszországban Reggio di az Universita per Stamieri Dante Alghieri nyári egyetemen olasz nyelv tanulásának tovább fejlesztésében, ahol 2017-ben B2 típusú nyelvvizsgának megfelelő sikeres vizsgát apszolvált 8 credit pont értékben, míg 201-ban C1-nek megfelelőt credit pont értékben. Olasz nyelvből az OKTV-n bejutott az országos döntőbe.

Zsombor életébe a sport is beépült az úszás révén. 13 éve a Váci Vízmű Sport Egyesület tagja serdülő korcsoporttól kezdve rendelkezik az országos felnőtt bajnokság kvalifikációs szintjével 50 m, 100 m, 200 m mellúszásban. Korcsoportjában folyamatosan az országos ranglista 10 helyezettje között szerepel. 2018 évben Országos Diákolimpián a 4 X 100 méteres váltóban országos döntőbe jutott a gimnáziumi csapata, melyre több éve nem volt precedens.

A Balaton átúszáson is többször részt vett: 2017-ben Lidl Balaton átúszás 23. helyezés, váci indulók közt 1.; 2018-ban Lidl Balaton átúszás 10. helyezés, váci indulók közt 1.

Számos nemzetközi verseny, megmérettetés. (Szlovákia, Ausztria, Németország, Szerbia)

Petőcz András a Piarista Gimnázium és Kollégium volt 12.a. osztályos tanulója: négy éves kora óta táncol, előbb a Csillagszeműek társulatában, majd jó két éve a felnőtt Tímár Együttesben, amellyel a hazai előadásokon túl eljutott többek között Norvégiába, Angliába, Japánba, Dél-Koreába. A megterhelő próbák és a gyakori fellépések ellenére András osztálya legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező diákjai között volt.

Az osztályközösség központi tagjaként szerepet vállalt több program szervezésében. A többiek számára sok tekintetben példakép, akire felnéznek.

Középiskolai tanulmányait olasz középfokú és angol felsőfokú nyelvvizsgával zárta.

Többször sikeresen pályázott a „Duna-Dráva a Tehetségekért” Alapítvány ösztöndíjára.

Pásztor Dániel a Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláján, rendészet és közszolgálat szakon volt a 12.a. osztály tanulója: Dániel 4 év alatt aktív tagja volt a diákönkormányzatnak, sok program (Gólya-hét, Király-nap, Föld napja, farsang, Luca-nap) szervezőjeként, lebonyolítójaként alakította az iskola diákéletét. Tanáraival szemben tisztelettudó, társaival szemben segítőkész volt éveken át. Példamutató magatartásával, az iskolai diákközösség szervezőjeként méltán vált az évfolyam egyik kimagasló diákjává. Részt vett katasztrófavédelmi versenyeken, ill. európai uniós vetélkedőn képviselte az osztályt és az iskolát a csapat tagjaként. Középiskolai tanulmányait angol középfokú nyelvvizsgával zárta. A rendészeti tanulmányait folytatni kívánja.

Hodossy Petra a Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Szakgimnáziumának 12.a. osztályos tanulója: Petra teljesítménye kiemelkedően egyenletes, munkamorálja példaértékű. Céltudatos, határozott, érdeklődési köre tág, feladatvégzése pontos, alapos. Intenzíven vette ki részét az iskolai programok szervezésében, ötleteire, véleményére a Diákönkormányzat mindenben támaszkodhatott. Érettségi eredményei jeles értékűek, közgazdasági ismeretek tárgyból emelt szintű vizsgát tett jeles eredménnyel. Tanulmányi eredményeivel iskolánk büszkeségei közé tartozik.

Nagyon szeret táncolni, ezen belül is a modern táncokat kedveli, országos és Európa bajnokságon dobogós helyezéseket ért el egyénileg vagy csapatban: MLTSZ csoporttánc kategória – Országos II. hely, Európa bajnokság III. hely; UDO moderntánc kategória I. hely;Klauzál Kupa Budapest – művészi látványtánc kategória III. hely; Dance Universum Kecskemét – hip-hop duo kategória III. hely.

Tanulmányait középfokú angol nyelvvizsgával zárta.

Bukovszki Réka a AM KASZK – Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, volt 12. a. szakgimnáziumi osztály tanulója: Rékának a négy év során példamutató volt, mind a magatartása, mind a szorgalma. Határozott céljai vannak, melyre folyamatosan tanul, készül. A tanulmányi eredménye is ezt igazolja. Részt vett ERASMUS+ úton Portugáliában három hétig, ahol az angol nyelv tudását fejleszthette és szakmai gyakorlatban is szerzett új tapasztalatokat. Aktív részt vállalt az iskola életében: a Diákönkormányzat vezetőjeként a nevelőknek segített szervezni, végrehajtani különböző rendezvényeket a diákok igényét is figyelembe véve, összeegyeztetve. A nap, mint nap fellépő konfliktusokat úgy kezeli, úgy oldja meg, hogy a diáktársai számára és a nevelők részére is megfelelő legyen. Többször részt vett pályaválasztási kiállításokon, mint pl.: Göd, Gödöllő, Budapest, az iskolában megrendezésre került országos AGROLYMPIA verseny szervezésében kimagasló munkát végzett.

Az osztályközösség kultúros tagja volt, sokat dolgozott minden évben a közösségért, de a szalagavató műsor szervezéséből különösen ki vette a részét. A tanulók általában elfogadják a véleményét, indokait, sőt ki is kérik. Nem csak viselkedése, de a munkához való viszonya, a kitartása is messzemenőleg kimagasló, legyen az a kollégium vagy az osztályközösség. A feladatokat nem szereti halogatni, sőt inkább előbb elvégzi.

A „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj pályázat nyertese.

Rékát távolabbi célja, hogy bekerüljön az Állatorvosi Egyetemre. Nagyon érdeklik az egzotikus állatok, ezért ha módjában áll, szeretne erre felé is irányulni. Elképzelése a későbbiek során, hogy állatorvos mellett tapasztalatokat gyűjtsön, esetleg a lakóhelyén állatorvosi rendelőt nyisson. A megfelelő szaktudás és gyakorlat birtokában szeretne kijutni Afrikába és itt együtt élni, gondozni az ottani állatokat.

Tehát mindenképpen a szakma területén szeretné az életét tovább folytatni.

Gratulálunk a kitüntető címhez és további sok sikert kívánunk a fiataloknak! ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments