Pályázati felhívás a Szent Imre-ösztöndíjra

A vaciegyhazmegye.hu oldalán olvasható, hogy a Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2020/2021. évi Szent Imre ösztöndíj elnyerésére.

Pályázhatnak a nappali képzésben tanuló 9-15. osztályos köznevelési illetve szakképző intézményben, vagy felsőoktatási intézményben első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló hitüket gyakorló katolikus fiatalok (a kispapok kivételével). A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre eső jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható.

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A Kuratórium döntése után az Alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető.

Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan a www.szentimrepalyazat.katolikus.hu felületen lehet. Bővebb információ e-mailben (szentimrepalyazat@katolikus.hu) vagy telefonon kérhető munkaidőben a +36-1/445-4587-es számon.

A pályázathoz elektronikusan csatolandó a katolikus pap vagy hitoktató által adott igazolás a pályázati felületen elérhető formanyomtatványon kitöltve, aláírással hitelesítve, az iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolás, a tanulmányi átlagot igazoló iskolai igazolás vagy a bizonyítvány, törzslapkivonat másolata, valamint a jövedelem-igazolások.

A rendszerből kinyomtatott, aláírt adatlapot és a csatolt mellékleteket kérjük papír alapon is megküldeni az alapítvány címére (1406 Budapest, Pf. 79). A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pályázat”, valamint szükséges feltüntetni a rendszer által generált pályázati azonosítót is.

A pályázatokat 2020. szeptember 30-ig kell benyújtani. Csak a 2020. szeptember 30-áig elektronikusan is és postai úton is beadott pályázatokat tudjuk elbírálni! A pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments