Szerdán ismét ülésezik a testület, 37 napirendi pontot tárgyalnak meg

Szerdán tartja szeptemberi soros ülését Vác Város Képviselőtestülete. Az ülésen többek között pénzügyi és ingatlanügyek kerülnek majd megtárgyalásra, emellett pedig döntés születhet a Katona Lajos Város Könyvtár igazgatói kinevezésével kapcsolatban is. Az ülés nyilvános része 8 órakor kezdődik, melyen bárki részt vehet.

NAPIREND ELŐTT:


– Tájékoztató: a   lejárt   határidejű    határozatok   végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről, a képviselők, bizottsági tagok ülésről történő távolmaradásáról

N A P I R E N D

NYILVÁNOS ÜLÉS:

1.Váci Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

 1. Váci Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje
 2. Váci Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

 3. Rendeletmódosítás – az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 21/2014.(VI.210.) sz rendeletről

 4. Rendeletalkotás – a váci 2909/A/2 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról

 5. Vác, 3590 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék

 6. Vác, Széchenyi u. 8. fsz. 1. sz. alatti üzlethelyiség bérlőjének kérelme

 7. Vác, Sziréna köz 7. A. épület fsz. 3. sz. ingatlan értékesítése

 8. Likviditási jelentés

 9. Beszámoló a 2020. I. félévi gazdálkodásról

 10. Rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 5/2020.(II.20.) sz. rendeletről

 11. Rendeletmódosítás – a helyi adókról szóló 22/2019.(XI.27.) sz. rendeletről

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Bevételkiesések és állami elvonások okoznak óriási lyukat Vác idei költségvetésében

13. Rendeletmódosítás – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló 9/2018.(III.23.) önkormányzati rendelete

 1. Rendeletmódosítás – az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012.(III.21.) sz. rendeletről
 • Váci Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 • Igazgatási szünet elrendelése a Váci Polgármesteri Hivatalban

 • Váci Dunakanyar Színház Kft. beszámoló és üzleti terv jóváhagyás megerősítése

 • Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program pályázatához szükséges tulajdonosi nyilatkozatok

 • TIGÁZ Zrt. igazgatósági tag megválasztása, Felügyelőbizottsági tag megválasztása ügyében ülés tartás nélküli határozat-hozatal

 • Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói pályázat kiírása

 • Váci Női Kézilabda Sportegyesület kérelme tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról

 • MÁV állomás és környezete önkormányzati tulajdonba vétele

  OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Bevételkiesések és állami elvonások okoznak óriási lyukat Vác idei költségvetésében
 • Vác város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés

 • Vác közigazgatási területén kül- és belterületi vízfolyásokon kézi fenntartási munkálatok

 • Külső-Rádi út 23. K/1. fsz. 2. sz. alatti bérlakás szociális bérlakássá minősítése

 • Vác, 20038 hrsz-ú terület – partnerségi egyeztetés lezárása, egyeztetési dokumentáció elfogadása

 • Magyar u. – Rádi út – Vásár u. – Damjanich u. által határolt terület – Telepítési tanulmány és beépítési terv elfogadása

 • Jávorszky Ödön Kórház területén a 365/9 hrsz. terület átminősítése

 • Szándéknyilatkozat fogorvosi szerződés ügyében

 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

 • Képviselői reagálások 1 percben a képviselő-testületi ülésen feltett kérdésekre adott válaszokra

 • Napirend utáni hozzászólások

 • Képviselői kérdések

 • ZÁRT ÜLÉS:

  1. Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére érkezett pályázat elbírálása

  2. Tájékoztató a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről

  3. Tájékoztató a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól

  4. „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntetés odaítélése ♦

  OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Bevételkiesések és állami elvonások okoznak óriási lyukat Vác idei költségvetésében

  Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
  feliratkozás
  visszajelzés
  guest

  0 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  View all comments