Három bizottsági és egy rendkívüli testületi ülést tartottak

Az október 21-re tervezett képviselő-testületi tanácskozás előkészítése volt a váci önkormányzat három szakbizottságának e héten megtartott, munkaterv szerinti üléseinek fő feladata. Az alábbiakban a három grémium döntéseiről és a szerdai rendkívüli testületi ülésről adunk tájékoztatást – olvasható a vac.hu-n.

Gazdasági és városfejlesztési bizottság (GVB)

Megszokott, hogy a leghosszabb vitát és a legtöbb napirendi témát ez a bizottság mondhatta magáénak. A Molnár Nándor bizottsági elnök (Összefogás Vácért) által vezetett hétfői tanácskozáson ezúttal is meghaladta az előterjesztések száma a húszat, és ezeken belül az ingatlanügyekben hozandó határozatok száma is jelentős volt.

Az ülés elején elhangzott: a főtéri behajtást ellenőrző térfigyelő kamerarendszer a tervek szerint betölti funkcióját. A bizottsági tagok egyetértettek azzal, hogy a jövőben a Váci Városfejlesztő Kft. belső ellenőrzési feladatait – mint külső szervezet – a polgármesteri hivatal ellenőrzési osztálya lássa el. Erről a végső döntést a plenáris ülésen hozzák meg.

A körzet képviselőjének, Tótváradi-Nagy Bencének (Összefogás Vácért) kezdeményezésére – a környéken lakók kérésére, megelőzendő a további randalírozásokat – eltávolítják a deákvári KRESZ-park nem használt, valamikor pingpongasztal funkciójú utcabútorait. Elkerül helyéről, és Rozmaring Sándor (Összefogás Vácért) képviselő javaslatára a Munkácsy parkban kerül felállításra a Rádi út 16. előtti és az Arany J. utca – Degré A. utcai tömbbelső két padja. A bizottság forgalmi rend változást javasol a képviselő-testületnek, így a Vág utca és a Garam utca gépjármű közlekedése egyirányú lehet. Ez a parkolási gondok enyhítését is eredményezheti.

Ezt követően következtek a helyi építési szabályzat módosítására benyújtott javaslatok, illetve a város több részén lévő ingatlanokat érintő előterjesztések részletes megvitatása és döntéshozatala, majd az ülés a zárt ajtók mögött meghozott lakásügyi határozatokkal zárult.

Pénzügyi-ügyrendi bizottság (PÜB)

Az előző napi GVB-ülés napirendi sorához képest jóval szerényebb számú előterjesztésről kellett döntést hoznia kedden a pénzügyi kérdéseket megvitató bizottságnak, melynek tanácskozását az elnök, Kászonyi Károly (Összefogás Vácért) vezette le.

Elsőként értékelték a városüzemeltetéssel foglalkozó tagvállalatok augusztusi tevékenységéről kapott összefoglalót. Majd a legfrissebb likviditási jelentés megtárgyalását követően a városi költségvetésben meghozandó módosításokról benyújtott anyag került szóba. A PÜB tagsága is javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Városfejlesztő Kft. belső ellenőrzésének feladatátadási szerződéstervezetét.

Emberi kapcsolatok bizottsága (EKB)

A szerdai tanácskozás szinte csak olyan napirendi pontokat vett sorra, melyek – személyiségi okok miatt – zárt ajtók voltak tárgyalandók A Fehér Zsolt (Összefogás Vácért) által vezetett bizottság nyílt ülésen áttekintette a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási javaslatait, majd következtek a zárt ülésre bevitt előterjesztések. Ezek között elsőként a váci színház igazgatói pályázatát bírálták el és javasolták az egyetlen pályázó, dr. Varga Katalin testületi meghallgatását.

Közszolgáltatási díjkedvezmény ügyében hozott döntés után egy Külső-Rádi úti bérlakás hasznosítása, majd több lakásügyben benyújtott előterjesztés alkotta még a bizottság napirendjét.

Rendkívüli testületi ülés

A szerdai munkanap egy rövid, munkaterven felüli plenáris üléssel ért véget. A Madách Imre Művelődési Központ ugyanis pályázik egy 30 milliós forráslehetőségre, mellyel felújíthatná az elektromos hálózatát. Az ehhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást – melynek beadási határideje csütörtök éjfél – megkapta az intézmény a jelenlévő képviselőktől. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments