Képviselőtestület: idén is lesz jégpálya, rendszámfelismerő kamerákat telepítenek

Két rendkívüli ülést követően október 21-én az éves munkatervben szereplő soros ülést tartott a váci képviselőtestület. A tanácskozáson a témák közül az ingatlankérdésekkel, illetve a településrendezéssel összefüggő kérdések alkották a többséget, de megválasztották a színház ügyvezető igazgatóját és támogatták az új váci rendőrkapitány kinevezését is.

A szokásos tájékoztatókat tartalmazó előterjesztések megvitatása után az elfogadott napirend szerint zárt ajtók mögött került a grémium elé a közbeszerzési munkacsoport üléseiről és a beszerzési munkacsoport elbírált pályázatairól szóló tájékoztató, majd már a vitanap végéig ismét nyílt ülés következett. Elsőként a Váci Dunakanyar Színház ügyvezetői pályázatának értékelésére került sor. Dr. Varga Katalin meghallgatása után a képviselők – titkos, urnás voksolással, ellenszavazat nélkül – nevezték ki a pályázót öt esztendőre az intézmény élére. A voksolási eredmény bejelentése után taps köszöntötte az ügyvezetőt – tudósít a városháza honlapja.

A színházi alapító okirat módosítását követően Révész Ákos József rendőr ezredesnek a Váci Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését támogató határozatot szavaztak meg, miután Latorovszky Gábor alezredes, megyei főkapitányhelyettes bemutatta, mint váci utódját.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Rendkívüli ülést tart Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Majd három ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról és egy Avar utcai garázs telekalakításáról döntöttek hosszas vita után. Elfogadták egy Széchenyi utcai társasház alapító okiratának módosítását, majd a likviditási jelentésben foglaltakat is.

Aktualizálták a város 2020-as költségvetését, melynek során Ferjancsics László alpolgármester (Összefogás Vácért) javaslatára a főtéri rendszámfelismerő kamerák mintájára hasonló funkciójú térfigyelőkre biztosítottak forrást. Ezek az Eötvös utcához és a postához, illetve az Eszterházy utca Duna felőli végén található bejáratához kerülnek majd. Kiss Zsolt alpolgármester (Összefogás Vácért) indítványára a főtéri műjégpálya felállítását és a főtéri volt „Pikmajer” üzlet nyílászáróinak felújítását tették lehetővé átcsoportosítással. A költségvetés módosításait – így például a jégpálya költségeinek biztosítását – Pető Csilla (Fidesz-KDNP), Manninger Péter (Fidesz-KDNP) és Mokánszky Zoltán (Fidesz-KDNP) nem fogadta el.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

A jövőben a Váci Városfejlesztő Kft. belső ellenőrzési feladatait a polgármesteri hivatal ellenőrzési osztálya látja el. Tulajdonosként engedélyezték, hogy a Váci Női Kézilabda SE saját költségén mérkőzésközvetítő kamerarendszert telepítsen a sportcsarnokba, és a Váci Vízmű SE számára, hogy külső forrásból uszodafejlesztést hajtson végre, továbbá a Tourinform Iroda pályázatához szükséges irodahasználati szerződés megkötésével is egyetértett a grémium.

Az előzetesen tervezett napirendi témákat záró határozatokban különböző városi területek építési szabályzatának módosításával összefüggő településrendezési szerződéseket hagytak jóvá.

Az októberi testületi ülés napirend utáni hozzászólásokkal, illetve képviselői kérdésekkel zárult. ♦

14 napos próbaolvasás!
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments