A fogyasztók számára kedvezően változnak a jótállási szabályok január elsejétől

Január 1-től több ponton, lényegesen változtat a jogalkotó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályain. Így változik az időtartam, bevezetésre kerül az elektronikus jótállási jegy, pontosításra kerül a kijavításra/kicserélésre előírt időtartam, valamint kibővül azon termékek köre, amikre kötelező jótállást kell biztosítani. Lássuk a részletszabályokat!

A jótállás időtartama az eddigi kötelező 1 év helyett, 1, 2, 3 évben kerül meghatározásra az eladási ár függvényében:
– 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
– 100.000 forintot meghaladó, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
– 250.000 forint eladási ár felett három év.

Újdonság, hogy ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja – hívja fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási jegyen a jövőben fel kell tüntetni a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást is. Lehetőség lesz arra, hogy a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhassa a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel a rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is.

A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. Vita esetén az elektronikus úton való teljesítés a vállalkozás köteles bizonyítani.

A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

Pontosításra kerül, hogy a fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Tehát bármelyik helyen megteheti, és nem küldözgethetik ide-oda a fogyasztót a különböző, előbb nevesített vállalkozások.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Szegény Argenti Döme forog a sírjában, az Európai Unió lenullázta életművét

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Fontos kiemelni, hogy ezen nyolc napos kijavítási/kicserélési határidők, illetve a háromszori sikertelen kijavítást követő csere nem vonatkoznak az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint motoros vízi járműre.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Január 1-től változnak a jótállási szabályok, bevezetik az e-jótállási jegyet

Bővül a kötelező jótállás alá eső termékek köre, így az alábbiakra is vonatkoznak 2021. január 1-től a kötelező jótállás szabályai:

  • nyílászárók 10.000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
  • árnyékolástechnikai eszközök 10.000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
  • kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10.000 Ft eladási ár felett;
  • garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10.000 Ft eladási ár felett;
  • zuhanykabin, kád, csaptelep 10.000 Ft eladási ár felett;
  • napkollektor, napelemrendszerek 10.000 Ft eladási ár felett;
  • játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10.000 Ft eladási ár felett;
  • külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10.000 Ft eladási ár felett. ♦
Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments