Az új évtized első önkormányzati döntéssora: új díjat hozott létre a polgármester

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének, illetve szakbizottságainak feladat- és hatáskörében eljárva január 20-án egy sor fontos és halaszthatatlan ügyben hozta meg döntését a jegyző és az alpolgármesterek jelenlétében.

Matkovich Ilona ezen határozatait megelőzően ezúttal is kikérte a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak javaslatait, véleményét is. Írásos javaslatokat az Összefogás Vácért képviselőitől és külső bizottsági tagoktól kapott – írja a vac.hu.

A polgármester szakbizottságokhoz kötődő főbb döntései

  • elfogadta a Városfejlesztő Kft. és a kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok november havi tevékenységének beszámolóját, melyben ismét jelentős számú sor felújítási és karbantartási munka elvégzése szerepelt;
  • egyetértett a tankerületi központ által megküldött iskolai körzethatár beosztással;

  • az óvodák nyári leállása intézményi bontásban, kétszer négyhetes ciklusban, koordinálva történik majd;

  • nyílt pályázatok jelennek meg több üresen álló ingatlan bérbeadására;

  • a bérlő kérésére megszűnik a Csányi krt. 47. sz. épületben a Váci Naplót kiadó vállalkozás irodabérlése;

  • nyílt pályázat lesz kiírva önkormányzati lakások bérbeadására;

  • a Deákvári főtéren lévő buszvárakozó épületrészére – eredményes pályáztatás után – 3 éves bérleti szerződés köthető, a nyertes pályázó állatkozmetikai célra veszi ki a helyiséget.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Díszpolgári és a Pro Urbe díjakhoz várnak javaslatokat

Rendeletalkotások és -módosítások

Rendelet született a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, ezek változatlanok maradnak. A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet két új elismeréssel bővült: díjazzák a szociális munkát segítőket és létrejön a „Vác Város Építészeti díja”. Megtörtént a 2020-as városi költségvetésről, illetve az élelmezési nyersanyagköltségekről szóló rendelet aktuális módosítása is.

További döntések

A polgármester elfogadta a Szociális Szolgáltatások Háza igazgatói feladatára kiírandó pályázat tartalmát. Egy újabb döntés értelmében két módosítással hatályban marad a Helyi Esélyegyenlőségi Program. (Kosd és Csörög részére a család- és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladata már korábban elkerült Váctól, illetve az illetékes hivatali osztály elnevezése is módosult a legutóbbi felülvizsgálat óta.)

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Díszpolgári és a Pro Urbe díjakhoz várnak javaslatokat

A Nemzetiségi Önkormányzatokkal – Vácon hat ilyen működik – kötött együttműködési megállapodások tartalmát jóváhagyta a polgármester.

Kérelmükre hozzájárulást kaptak a huzamosabb ideje az önkormányzati lakásukat bérlők az ingatlan megvásárlására. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments