Tíz év munkája fekszik a most megjelent Váci keresztek könyvben

Vác Város Önkormányzata kiadásában megjelent a Váci keresztek című kiadvány. A könyv terve közel tíz éve fogalmazódott meg, a dokumentálást, adatgyűjtést akkor kezdték a munkában résztvevők. A város és az egyházmegye együttműködött a megvalósításban, a felek az elmúlt évben állapodtak meg a kiadás körülményeiről. Egy pályázat révén a Magyar Építész Kamara is támogatta a helyi védett emlékek körbe tartozó keresztek értékvédelmét célzó munkát.  A könyvet pénteken a Váci Dunakanyar Színházban mutatták be.

A megjelenteket Inotay Gergely alpolgármester köszöntötte. Kiemelte: mindennapi életünknek fontos szimbóluma a kereszt, még a hitéleten kívül is.

„Keresztény hitünk szimbólumrendszere szerint négyes ága Isten irgalmát hirdeti az egész emberiség felé, Krisztus alázatát és áldozatát” – mondta. Hozzátette: kérés, vagy hála áll a keresztállítás hátterében, de gyakran utat is mutat.

„Valamikor egy éve, tán már régebben is, egy komor esős napon, Zomborka Márta és kíséretében váci építészmérnökök csoportja keresett meg, hogy bemutassa, elmondja, tíz éve létezik már egy szép elképzelés és a hozzá rendelt anyag nagyobb része, amely a közterületeken állított váci keresztekről szólna, mérnöki pontosságú leírással, rövid történeti bemutatással, szép képekkel. A pénz is megvan rá, éppen csak feledésbe merült a kiadása. Bevallom meghatott a megjelentek mérhetetlen elszántsága, a bemutatott anyag pedig meggyőzött a kiadás szükségességéről” – mondta az alpolgármester. A munkában szívvel-lélekkel vett részt a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt Dömény Csaba is – emlékeztetett rá.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Idén 40 éves a Vác Városi Uszoda! (2)

Matkovich Ilona polgármester köszöntő szavaiban arról beszélt, hogy büszke rá, hogy ennek a tartalmában és megjelenésében is a városhoz méltó kiadványnak az életre keltésében, az önkormányzat vezető szerepet vállalt. A városvezető köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek a mű összeállításában.

„Kérem a váci polgárokat, hogy olyan nagy szeretettel forgassák e könyv lapjait, amilyen szeretettel a könyv készítői megalkották” – mondta.

Az elkészült könyvet dr. Varga Lajos segédpüspök lektorálta és mutatta be a közönségnek. Beszélt a virágok és a kereszt összefüggéseiről, a kereszten elhelyezett szöveg dokumentálásának fontosságáról.

„A kötetben található térkép segítségével, ha valakinek kedve támad, hogy Vácon és Vác határában megtekintse eme szakrális emlékeket, így akár egy turistaútra, vagy akár egy szakrális útra is alkalmassá teszi az olvasót ez a könyv. A kereszt a vallásos emberek életében a megváltás jele. Abból indul ki ez a gondolat, hogy amennyiben szeretne az ember eljutni az emberi élet teljességéhez, ehhez külső segítségre is szükség van” – mondta.

Barna Gábor Emeritus Professzor szerint ez a váci kötet etalon lesz a nemzetközi kiadású könyvek között, hiszen ilyen alapos, ilyen gondos, ilyen körültekintő megvalósítása egy ilyen vállalkozásnak példa nélküli. Biztatta a készítőket arra, hogy vegyék sorra a kápolnákat, szakrális szobrokat is.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Homokozó játékokat kaptak a Vám utcai ovisok

A kötet szerkesztői feladatait Szabó Andrea és Zomborka Márta, a képszerkesztést Szalay Ákos végezte. A könyv lektora dr. Varga Lajos segédpüspök volt. A kiadvány megjelenítésének tervét Dömény Csaba és Misik Nagy Rita készítette el, a nyomdai előkészítés az Anaglif Bt, a nyomtatás pedig a Multiszolg Bt munkája.

A kiadvány tartalma:

A könyv egy bevezető tanulmánnyal indul, Szakrális kisemlékek címmel Barna Gábor professzor foglalta össze e szakterület lényegi ismereteit. A szerző ebben a közegben helyezi el az útmenti kereszteket, mutatja be történeti és néprajzi jelentőségüket.

A váci keresztek katalógusa című fő fejezet 32 váci kisemlék ismertetését nyújtja. Szerepel közöttük kereszt és feszület, útmenti- és emlékkereszt egyaránt. Pontosan méretezett felmérési rajz, egységes szerkezetbe rendezett adatsor és meghatározás mellett sok ábrázolás, s a kereszt történetének szöveges összefoglalója mutatja be mindegyiküket. Ezt a katalógust, és a következő, a változásokra rámutató Idők és keresztek című összefoglalót a szerkesztésen is dolgozó Szabó Andrea – Zomborka Márta szerzőpáros készítette.

Egyik különlegessége a kiadványnak Illyés Zsuzsanna tájépítész feldolgozása, amely a keresztek elhelyezkedéséről és környezetük kialakításának kérdéseiről szól Kereszthelyek, terek, tájak címmel.

Szalay Ákos 30 év a keresztekkel című összefoglalója – amint az címéből is kiderül – ismerteti a szerző témához kapcsolódó tevékenységét.

A kötetet egy függelék zárja, amely érzékelteti a kutató- és dokumentáló folyamat sokszínűségét, az idők során bekövetkezett változásokat, eredményeket és a veszteségeket is. Megjelennek egyes forrástípusok, újabban fellelt vagy felhasznált dokumentumok. Képek adnak betekintést a munkamódszertanba, értékvédelmi folyamatokba, találkozunk megrongált, eltűnt, megtalált és megújult keresztekkel. A fejezet az időközben elhunyt munkatársak emlékének felidézésével zárul. A könyv belső borítója térképpel segíti azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a váci kereszteket. A térképen látható méretarányos rajzokat – mint másutt is a kötet rajzait – Szabó Andrea készítette.

OLVASÁSRA AJÁNLJUK  Legyél te is rendező! - Próbáld ki milyen az, ha a te munkádtól kel életre a Fut a Vác!

A könyv megvalósításához sokan adták tudásukat, energiájukat. 15-en, főként építészek dolgoztak a keresztek felmérésén és az adatok digitális rögzítésén. A könyvben felhasznált képek több tucat fotóstól származnak, és meghatározásokkal segítette a munkát – mint a kőanyag vizsgálata, a keresztek helyének pontos meghatározása – három közreműködő. További két tucat segítő különféle módokon – adatközléssel, fordítással, kutatással, szakvéleménnyel – járult hozzá az eredményekhez.

A könyv megvalósításában részt vállalók közös óhaja, hogy értékként tekintsünk a környezetünkben még meglévő keresztekre, és más kisemlékekre. Némelyüket valaha nagy szaktudással készítették, a részletfotók, rajzok meglepő szépségű elemeket mutatnak. A felújított váci keresztek átalakulása példázza, hogy érdemes törődni a még rossz állapotban lévőkkel is. Megőrzésük, megújításuk mindannyiunk érdeke!

A könyvet a váci Tourinform irodában lehet megvásárolni. ♦

Oszd meg, hogy mások is tudjanak róla!
feliratkozás
visszajelzés
guest

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments